Du har sikkert fått med deg at bedriftshelsetjenesten i fjor byttet navn til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Det var bare starten på en prosess hvor vi har og skal utvikle oss for å bli en enda bedre tjeneste for barnehagene.

Jeg heter Stephan Skjelvan og er direktør i PBL Mentor, som bedriftshelsetjenesten nå også er en del av. Jeg ønsker sammen med mine to avdelingsledere, Frøydis Våge og Hanne Bjerke å benytte anledningen til å si litt om status og planer videre fremover når vi nå forhåpentligvis beveger oss ut av den meget spesielle pandemisituasjonen.

Digitale tjenester

Først av alt vil vi benytte anledningen til å ønske velkommen til et nytt barnehageår – som forhåpentligvis vil by på langt mindre krevende forhold enn det dere har møtt på i pandemien. Samtidig vil vi takke dere for den jobben dere har gjort i en utfordrende tid. Mange av dere har også benyttet våre HMS-rådgivere til blant annet kurs, smittevern, faglig rådgiving og utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet.

I løpet av pandemien har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste jobbet mye med å digitalisere tjenester og kurstilbud, samt avholde webinarer regelmessig. Disse vil publiseres fortløpende på portalen «PBL Campus». Akkurat nå er det kampanje på kortkurset «HMS Økonomi» med 60 prosent rabatt for medlemmer. I tillegg har smittevernsveiledere blitt utarbeidet og oppdatert regelmessig etter hvert som vi har beveget oss mellom nivåene. Vi vil om kort tid også introdusere en forenklet utgave av aktivitetsplanen som rulles inn fortløpende for de enkelte barnehagene. Som et resultat av vårt arbeid mot å bli mer digitale, vil du fra nå av også motta nyhetsbrevene fra oss digitalt og ikke i PDF-format som tidligere.

Vi kan hjelpe deg!

Mange barnehager ønsker bistand innen systematisk HMS-arbeid i barnehagen. Vi kan også hjelpe dere med å skape et godt og trygt arbeidsmiljø innen både psykososiale, organisatoriske og fysiske områder. Det vet vi mange har etterspurt etter et krevende barnehageår. Ved å ha en bedriftshelsetjeneste som bistår til å bedre barnehagens arbeidsmiljø blant ansatte, vil det også gi positive ringvirkninger for barna i barnehagen som opplever gode dager med positive og glade ansatte.

Eksempler på saker vi hjelper til med ute i barnehagene kan være:

  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidsmiljøkartlegginger og etterarbeid
  • Ekspertbistand
  • Konflikthåndteringer
  • Ergonomi
  • PBL Mentor HMS opplæring
  • Førstehjelpskurs
  • Lederveiledning
  • Støttesamtaler
  • Diverse skreddersydde kurs etter deres behov