Nå blir det enda enklere å holde oversikt over HMS-arbeidet.

Dashbord er nå lansert i PBL Mentor HMS for barnehager og eieradministasjon. Med Dashbord kan både barnehager og eiere i kommune og konsern få enda bedre oversikt over hva som gjøres av HMS-arbeid i barnehagen.

I Dashbord kan du blant annet se oversikt over alle avvik, tiltak, tilsyn, risikovurdering, sjekklister og aktiviteter som er rapportert, og også utvikling på dette over tid.

Se webinar i opptak

Vi avholdt et mini-webinar torsdag 1. oktober klokken 11.00 – 11.20

Her gikk vi gjennom:

  • Hva er dashbord
  • Hvordan fungerer det
  • Hva kan dere bruke det til.

Se opptak av webinaret.