Den nye barnehageloven trer i kraft fra 1. januar 2021 og PBL Mentor HMS er godt i gang med utvikling av nye rutiner.

Som mange har fått med seg kommer det nye krav i barnehageloven fra 1.januar. Ett av kravene er at barnehager nå må ha internkontroll for barnehageloven. Det vil si at barnehagene skal føre kontroll med områder som psykososialt barnehagemiljø, bemanning og det pedagogiske arbeidet.

Gratis webinar: Delta også på gratis webinar om ny barnehagelov i januar. 

Kravet om internkontroll er godt kjent for barnehagene, da det stilles krav om dette i arbeidsmiljøloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Det nye kravet betyr blant annet at man må ha rutiner og gjennomføre risikovurderinger for ulike områder som omtales i den nye loven.

Det stilles krav om dokumentasjon der barnehagene ser økt risiko for å få avvik. Vi jobber med å definere noen av disse områdene og er allerede i gang med å lage forslag til rutiner for dere.

Vi sender ut informasjon i nyhetsbrev når vi har lagt ut malene. Oppdateringer om dette finner du også under flisen «administrasjon» inne i systemet, der legger vi ut informasjon så snart malene er blitt publisert og hvordan disse kan tas i bruk.

Følg med under administrasjon i systemet for oppdateringer.

Har du ikke PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, kommune eller skole, så kan du prøve ut systemet gratis og helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis