PBL Mentor Kidplan oppdaterte nylig kommunikasjonsverktøyet med fem nye funksjoner og oppdateringer. Nå er følgende gjort mulig:

* Å planlegge fremtidig avdelingsbytte

* Å lagre utkast av tavlepost før publisering

* Å sette en ansatt som inaktiv

* Å skrive kommentarer på barnet i barneloggen som kan ligge over tid
* For foreldrene å registrere om barnet er sykt eller har fri etter du har låst registrering av ferie.
 

 

 

Fremtidig avdelingsbytte 

Med denne nye funksjonen kan barnehagen planlegge fremtidig avdelingsbytte på barn i barnehagen. Når datoen på byttingen inntreffer, flyttes barnet automatisk over på sin nye avdeling. 

I eksempelet nedenfor velger du ny avdeling, dato for avdelingsbytte og lagrer. 

Lagre utkast 

Muligheten til å lagre utkast av tavlepost før publisering, har vært en etterlengtet funksjon hos barnehagene. Så nå kan du redigere og lagre før du er klar til å publisere. Se eksemplet nedenfor.  

Inaktiv ansatt

Nå er det mulig å sette en ansatt, som av ulike årsaker har et lengre opphold fra barnehagen, som inaktiv. Den ansatte mister da tilgangen til system inntil barnehageadministrator setter den ansatte som aktiv igjen. Bilde viser en ansatt som er satt som aktiv.

Kommentar i barneloggen 

Denne nye funksjonen gjør det mulig å skrive kommentar på barnet i barneloggen, som kan ligge over tid. Det er viktig at du ikke skriver sensitiv informasjon i dette kommentarfeltet. Se eksemplet nedenfor. 

 

Registrere fravær 

Nå er det enklere for foreldre å registrere fravær. Tidligere var det slik at når barnehagen låste registrering av fravær, var det ikke mulig for foreldrene å registrere om barnet var sykt eller skulle ha fri. Nå er funksjonen oppdatert med mulighet til å kun låse registrert ferie. Det betyr at foreldre nå kan registrere om barnet har fri eller er sykt selv om det er låst for å registrere ferie. 

 

Ønsker du support eller har spørsmål om PBL Mentor Kidplan? Ta gjerne kontakt med oss!