I en tid hvor smittevern og helse er høyt prioritert, ønsker PBL Mentor å gi barnehagene et nytt verktøy for bedre å håndtere sykdom blant barna. Foreldreappen Kidplan er derfor oppdatert med en ny funksjon som gjør det mulig for foreldre å informere barnehagen om hvilken sykdom og hvilke symptomer barnet har når de melder ifra om sykdom.

Lars Espolin Johnson, produkteier i PBL Mentor Kidplan, forteller at de er glade for å kunne tilby denne funksjonen til barnehagene.

− Med økt bevissthet om smittespredning er det viktig at barnehagene får innsikt i barnas sykdom og symptomer, slik at de kan iverksette tiltak og forebygge videre smitte. Denne oppdateringen styrker samarbeidet mellom foreldre og barnehage, og den bidrar til å sikre et tryggere miljø for alle, sier Johnson.


Lars Espolin Johnson, produkteier i PBL Mentor Kidplan, er glad for å kunne tilby denne funksjonen i Kidplan.

Når foreldrene melder barnet som sykt i appen, får de tilgang til å velge fra en nedtrekksmeny med de vanligste sykdommene blant barn.

− I tillegg kan de legge til en kommentar for å gi ytterligere informasjon om barnets tilstand. Det er viktig å understreke at det er valgfritt for foreldrene å bruke denne funksjonen, men det gir dem en nyttig mulighet til å dele relevant informasjon med barnehagen.

Registrert fravær på grunn av sykdom blir automatisk synlig i barneloggen for de ansatte, slik at de kan ha full oversikt over hvilke barn som er til stede i barnehagen.