PBL Mentor Kidplan har fått en ny rapportfunksjon. Her får du oversikt over hvilke barn og ansatte et smittet barn har vært i kontakt med.

Det er nylig lansert en ny rapportfunksjon i PBL Mentor Kidplan. Denne har fått navnet «Oversikt tilhørighet».

– Den nye funksjonen gir barnehagene et effektivt verktøy for å kunne dokumentere hvilke grupper og avdelinger barnet og personalet har hatt kontakt med, forklarer produkteier Lars Espolin Johnson.

Skulle det oppstå smitte i barnehagen, kan denne funksjon være til hjelp. Man kan raskt kartlegge hvilke barn og ansatte som har størst risiko for også å ha blitt smittet.

– Vi lanserer dette nå på grunn av den pågående koronapandemien, men vi ser at det også kan være nyttig for å redusere smittespredning av andre sykdommer i barnehagen, sier Johnson.

Bilde: Du finner «oversikt tilhørighet» under rapporter i PBL Mentor Kidplan.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis