PBL Mentor HMS har lyttet til barnehagene, og avviksregistreringen er oppdatert med den nye funksjonen «kun synlig for administrator».

− Denne funksjonen gir ansatte mulighet til å skjule et avvik for alle andre enn den som har rollen som administrator, sier rådgiver i PBL Mentor HMS, Kjersti Flasnes.

I de fleste sakene er det riktig og viktig å ha full åpenhet om avvik som blir innmeldt gjennom PBL Mentor HMS. Men i noen tilfeller vil det føles tryggere at bare administrator skal kunne lese og håndtere avviket.

Flasnes nevner at eksempler på dette kan være hendelser der et barn er blitt krenket, mobbet eller utestengt.

Gjenkjennbart

− For å få en best mulig beskrivelse av situasjonen og avviket, så kan det fort bli gjenkjennbart for alle som ser avviket. I slike tilfeller kan ansatte velge å gjøre avviket skjult for andre enn administrator.

Det er viktig med en god beskrivelse av situasjonen der avviket oppstår, slik at avviksbehandler kan håndtere avviket med all den informasjon som er nødvendig.

Den nye funksjonen gjør disse avveiningene enklere for de ansatte.

Likevel er det viktig å poengtere at funksjonen ikke gir utvidet rom for å skrive inn sensitiv informasjon, slik som navn og alder, i avviket.

Lytter til barnehagene

PBL Mentor har mottatt flere tilbakemeldinger fra barnehager om at det er utfordrende å skulle skrive avvik der barn kan gjenkjennes i en situasjon som blir beskrevet i et avvik.

− Så da måtte vi gjøre noe med det i systemet. Det er viktig for oss å lytte til barnehagene og deres behov, sier Flasnes.

Tema rundt synlighet av avvik kom særlig frem etter innføring av ny barnehagelov og spesielt opp mot kapittel 8 som omhandler psykososialt barnehagemiljø.

− Da barnehagen ble endret, var det flere som tok kontakt og ønsket mulighet til å sende et avvik i PBL Mentor bare til administrator. Og nå er det mulig, sier Flasnes.

PS! Skulle ansatte huke av for «kun synlig for administrator» ved en feil, kan administrator fjerne dette. .

Har din barnehage innspill eller ønsker? Ta kontakt med oss og gi din tilbakemelding!