− Om du bruker verktøyet Mentor HMS i barnehagen, bør du kjenne til den nye funksjonen som gir deg mulighet til å arbeide med kvalitet og forbedringsarbeid, sier seniorrådgiver i PBL Mentor, Petrine Skog.

Den nye funksjonen gir deg mulighet til å levere og behandle forbedringsforslag i Mentor HMS.

− Et forbedringsforslag kan være forslag til nye eller forbedrede rutiner, handlingsmåter eller innkjøp som kan bidra til å øke kvaliteten eller bedre arbeidsmiljøet i barnehagen din, sier Skog.

Skog oppfordrer barnehagen til å involvere alle ansatte i arbeidet.

− Du kan involvere alle ansatte i arbeidet og motivere til å melde inn forslag til hva som kan gjøre barnehagen til en bedre arbeidsplass eller øke kvaliteten i rutiner eller tilbud. Alle ansatte kan opprette forbedringsforslag og dermed bidra til økt bevissthet på hvordan barnehagen kan bli bedre.

Forbedringsforslag kan også være innspill eller ønsker ansatte får fra foresatte/barn, som ansatte mener kan bidra til forbedring.

− Fra før er det lovpålagt å ha rutine for avvikshåndtering. Og de fleste er vante til å levere avvik dersom det er brudd på eksterne krav (lovkrav) eller interne krav, som egne retningslinjer eller rutiner. Å bidra til forbedring er også å være i forkant av avvik og endre på noe før det kan oppstå avvik, sier Skog.

Når forbedringsforslag er levert, kan du behandle forslaget og legge til tiltak som legger seg i tiltaksplanen til barnehagen. Barnehagen vil ha oversikt over alle forslag i rapporter.

Har du spørsmål om Mentor HMS og den nye funksjonen? Ta kontakt med oss!

Slik ser den nye funksjonen ut i Mentor HMS.