Opplever du at foreldre sender syke barn i barnehagen når de egentlig bør holdes hjemme? Det er viktig med tydelige regler for å unngå unødvendig smittespredning.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får jevnlig henvendelser fra barnehager som opplever at grensene for når barn holdes hjemme ikke overholdes. Det kan være ulike årsaker til dette, som mangel på kunnskap, tøffere jobbmarked eller «viktige møter på jobben». Selv om mange barnehager har gode rutiner for hygiene og smittevern i barnehagen, kan det være vanskelig å unngå smitte dersom et smittet barn kommer i barnehagen. Det er derfor viktig med tydelige rutiner.

– Under pandemien har vi alle vært flinke til å holde oss hjemme ved det minste lille snev av symptomer på luftveisinfeksjoner. Men nå som hverdagen er mer normalisert, ser vi at de voksne i større grad går på jobb med forkjølelse og barna sendes i barnehagen, også når de åpenbart skulle holdt seg hjemme. Det har resultert i økende smitte både blant barn og voksne, noe som også fører til økt sykefravær, forklarer HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Les også: Derfor er det lurt å vaksinere seg mot influensa

Informer foreldrene ved utbrudd

Hun mener derfor det er viktig at barnehagen sørger for at alle foreldrene får informasjon straks man ser utbrudd av smittsomme sykdommer. Dette kan gjøres i form av brev, plakat i garderoben, sms, barnehagens hjemmeside, sosiale medier eller muntlig beskjed.

Det er også viktig at barnehagen påpeker konsekvensene ved å levere syke barn:

  • Smittes barna, er det også større sjanse for at de ansatte blir smittet
  • Det kan være barn med svakt immunforsvar i barnehagen
  • Smittefaren øker også til foreldrene
  • Sykefravær blant personalet fører til redusert kvalitet på tilbudet til barna
  • Avdelinger kan bli stengt

Dersom man sender barnet i barnehagen mens det ennå kan smitte andre, risikerer man å få en ond sirkel hvor smitten ikke slipper taket. Da er det bedre å holde barnet hjemme den ene gangen og få stanset utbruddet.

Les også: Få kontroll på sykefraværet

Når skal barnet holdes hjemme?

Det aller viktigste å se etter er barnets allmenntilstand og at det selvsagt er feberfri. Det holder ikke å gi barnet Paracet før det leveres i barnehagen. Husk at små barn trenger hvile når det ikke er i form. Virker barnet slapt og utilpass, bør det få være hjemme. Ikke nøl med å si i fra dersom du ser at et barn ikke virker opplagt ved leveringen på morgenen.

Ettersom smitten av andre sykdommer har vært veldig lav under pandemien er det i dag mange små barn som aldri har blitt eksponert for denne smitten etter fødselen. I tillegg har virus i denne tiden endret seg en del, og FHI derfor frykter at immuniteten vi har fra tidligere ikke vil dekke like godt når smitten nå kommer tilbake.

Det kan bety at vi kan få flere smittede med influensa og RSV (Respiratorisk syncytialtvirus) enn tidligere og kanskje mer alvorlig sykdom hos barn og eldre. Det har allerede vært flere utbrudd denne høsten.

Søk råd hos bedriftshelsetjenesten

Dersom du ønsker bistand fra bedriftshelsetjenesten så kan vi delta på foreldremøter i barnehagene for å informere foreldre og ansatte om rutiner for når barn skal holdes hjemme ved sykdom og konsekvensene når foreldre leverer syke barn i barnehagen.

Ta gjerne kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste dersom din barnehage ønsker bistand.