Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. Også i barnehagesektoren, hvor det er ventet en strøm av arbeidstakere over 55 år. Er din barnehage forberedt på å ivareta denne arbeidsgruppen?  

Barnehagesektoren har vært er en forholdsvis ung sektor, spesielt blant private barnehager, som for alvor begynte å etablere seg etter barnehageforliket i 2003 og frem til den frie etableringsretten forsvant i 2011.  Mange av de som startet sin karriere i barnehage på den tiden, er allerede seniorer eller på god vei til å bli seniormedarbeidere – det vil si ansatte fra 55 år og oppover. 

– Vi ser en stor utvikling i andelen ansatte over 50 år. I 2014 var 41 prosent av de ansatte i private barnehager over 45 år. 17 prosent av disse var 55 år eller eldre. I 2020 var det 49 prosent ansatte fra 45 år og oppover. 20 prosent av disse var 55 år eller eldre, viser tall fra PBL. Vi forventer at disse tallene vil stige ytterligere i årene fremover. Da er det viktig at barnehagene har en plan for å ta vare på seniorene, sier HMS-rådgiver og avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.  

 Det er et felles mål i arbeidslivet om å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen. Derfor får vi også stadig flere eldre arbeidstakere. Disse seniorene har verdifull erfaring og kompetanse og er en viktig ressurs for barnehagene. I Norge har vi politikk og regelverk som skal sørge for at det lønner seg å jobbe. For seniorene betyr dette at det alltid vil lønne seg økonomisk å fortsette i arbeid. I tillegg viser forskning at arbeid og aktivitet kan fremme både helse og livskvalitet. 

Les også: Her blir seniorene så godt ivaretatt at de ikke vil slutte

– Kartlegg alle over 50 år 

Men hvordan skal barnehagen legge til rette for seniorene? Hanne Bjerke anbefaler alle barnehager å gjøre følgende grep:  

  • Kartlegging av alle ansatte, gjerne fra de fyller 50 år, med deres behov og ønsker.
  • Ulike seniorer har ulike behov. Det kan være ønsker om redusert arbeidstid, tilpasset arbeidstid, ergonomiske tiltak, trening, endret stilling, kurs.
  • Goder er ikke det viktigste, men opplevelsen av å ha et meningsfylt arbeid med gode kolleger og en leder som ser deg.

Bjerke trekker også frem viktigheten av å jobbe med støyreduserende tiltak. Støy kan være en stressfaktor for både ansatte og barn. 

Er din barnehage medlem i PBL og tilknyttet PBLs tariff? Da har de ansatte også mulighet til å jobbe 80 prosent og få 100 prosent lønn fra fylte 62 år dersom de er fulltidsansatt. 

Les også: Derfor er senioren nså viktig i Læringsverkstedet

Forhindre at de slutter 

En utfordring i dag er at mange seniorer slutter lenge før de når pensjonsalder. Det betyr at barnehagen mister en viktig ressurs og kompetanse lenge før.  

– Det er viktig at vi ser nærmere på årsaken til hvorfor seniorene slutter så tidlig og ikke minst hvordan vi skal få dem til å stå i jobb lenger. God oppfølging fra arbeidsgiver der de de føler seg verdsatt vil kunne være med å hindre frafall.  

Faktorer som har innvirkning på at seniorer i barnehagen fortsetter i jobb er: 

  • God helse
  • Arbeidsplassens betydning for den ansatte
  • Trivsel på jobb og mestring
  • Individuelle tilpasninger
  • Familieforhold
  • Hvilke holdninger kolleger har til seniorer – verdiskapning eller restarbeidsevne.
  • Gode pensjonsordninger som premierer de som vil jobbe lengre

Trenger du hjelp?

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe barnehagene med forslag til tilrettelegging og tiltak for å ivareta seniorene.

Det jobbes også med å sette opp flere kurs » Lykkelig som senior» til høsten. Følg med på PBL.no og i nyhetsbrev for mer informasjon.