Du kan nå ta i bruk en ny funksjon i PBL Mentor HMS som heter merkelapper. Merkelapper skal gjøre det enklere å samle informasjon innen en kategori. Som for eksempel kategorien korona.

– Vi har lansert en ny funksjon som heter merkelapper. Denne funksjonen gir barnehagene og skolene mulighet til å samle dokumentasjonen på tvers av systemet for å gi en samlet oversikt innen en kategori.  Du kan merke rutiner, artikler, beredskapskort, sjekkliste, risikovurdering og avvik, forteller produkteier Marianne Amundsen Bergrud.

Koronapandemi utløste behovet

Det var koronapandemien som var utgangspunktet for å få utviklet merkelapper som en funksjon hvor det ble tydelig at det var nyttig å samle alt om pandemien i en sortering, slik at man raskt hadde oversikt over hva som skulle gjøres.

– Vi så et behov for å kunne samle all informasjon om koronaviruset på ett sted slik at ansatte fikk en bedre oversikt over alt som omfattet dette temaet i systemet, sier Bergrud.

Nyttig også for andre formål

Det er ikke bare under koronapandemien at denne funksjonen kan være nyttig. Når nye ansatte skal begynne i barnehagen, eller man får inn vikarer, blir det enklere å sikre at disse har fått med seg viktig informasjon

– Nå ser vi jo at funksjonen kan benyttes til flere formål, som for eksempel ved bruk av vikarer eller ved nyansattelser. Her kan barnehagene og skolene samle dokumentasjon som er viktige at enhver medarbeider setter seg inn i før de begynner å jobbe i barnehagen, sier Bergrud

Barnehagene og skolene velger selv hvilke merkelapper de ønsker å ha, og kan enkelt organisere disse i sitt system.

– Vi håper dette er nyttig for våre kunder og vil gjerne ha tilbakemeldinger om hvordan de synes det fungerer, avslutter Bergrud.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage eller skole, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis