I Gauselbakken barnehage er ergonomi et tema som er langt fremme i pannebrasken hos de ansatte. De deltar jevnlig på kurs, legger opp til at barna gjør mer selv og har gode rutiner og tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager.

På spørsmål om de har noen gode tips til andre barnehager som ønsker å ha mer fokus på ergonomi, deler daglig leder Kirsti R. Gundersen gledelig sine beste råd.

− Vårt beste råd til andre barnehager som ønsker å fokusere mer på ergonomi i barnehagen, er å la barna gjøre mer selv, sier Gundersen.

Hun sier at det er viktig at barna får oppleve at de mestrer egen hverdag.

− Barna får øve på å bli mer selvstendig, og personalet får større anledning til samspill og gode stunder med barna, fremfor å bare være «hjelpere». Det skaper robuste barn, sier hun.

Gundersen deler eksempler på hva barna gjør selv, blant annet at de lar barna bruke tid til å øve seg på av- og påkledning.

− Vi henter for eksempel utedressene og legger dem klar på gulvet, slik at det er enkelt for barna å ta dem på, sier hun.

Andre ting de typisk lar barna gjøre selv, er å la dem klarte opp i tripp-trapp stolene selv, med støtte av en voksen.

− Og så lar vi barna bære sin egen sekk på tur, noe de ofte synes er veldig stas. Vi har også rutiner når barna skal sove ute i vognen; Da tar de på seg tøflene sine og går selv sammen med en voksen ut til vognen, sier Gundersen.

Les også: Kan man få vondt i ryggen av å jobbe i barnehage?

 

Ivaretar alle ansatte i barnehagen

I tillegg til å la barna gjøre mer selv, har Gundersen flere råd til barnehager som vil bli bedre på ergonomi.

− Observer hverandre på jobb, og gi beskjed dersom man ser arbeidsstillinger som ikke er gunstige. Det kan og være lurt å fordele ulike oppgaver på ulike vakter, slik at en får variasjon i det en gjør på jobb.

For å skape en større bevissthet rundt temaet, råder hun barnehager til å ta opp temaet jevnlig, og innarbeide gode rutiner for å gjennomføre sjekklister.

− Og når dere får nye ansatte i barnehagen, ta en gjennomgang av hvilke hjelpemidler dere har og hvilke tiltak dere gjør for å forebygge, råder hun.

Gauselbakken barnehage bruker sjekklister i verktøyet Mentor HMS når de følger opp rutiner og forebyggende tiltak.

− Hos oss er det viktig at avdelingene deltar aktivt både på kartlegging og på tiltak. Det er de ansatte som vet hvor skoen trykker og hva det er viktig å være oppmerksom på. Man tenker gjerne at det er løft som kan være verstingen innenfor ergonomi, men det å hjelpe til med håndvask og holde barna i hendene på tur kan være utfordrende, spesielt hvis du er høy.

Om avdelingen har behov for tilrettelegging en periode, lager barnehagen en plan hvor de setter ned konkrete tiltak og varighet på tiltakene.

Gundersen forteller at det er viktig for barnehagen å jobbe forebyggende med ergonomi og ha fokus på tiltak per avdeling.

− Det er viktig å ivareta alle ansatte, både de som har og ikke har behov for tilrettelegging. Det å rullere på arbeidsoppgaver og vakter er med på å forebygge overbelastning på enkelte, sier hun.

Om det er mange med behov for tilrettelegging på en avdeling, kan det føre til at resten av personalet blir utslitt.

− Før det skjer er vi i dialog med avdelingen og ser om det går an å legge til rette for andre arbeidsoppgaver for en periode. Hver avdeling vet best selv hvor det er viktig å være ekstra oppmerksom, samtidig som det er en del som er likt, sier hun og legger til:

− Og så må en ikke tilrettelegge så mye og så lenge at det går utover en selv. Man skal selvfølgelig tilrettelegge og hjelpe, men til syvende og sist så er det en jobb som må gjøres. Se på hvem som arbeider sammen og om det eventuelt må gjøres noen endringer som er til det beste for helheten.

Les også: Ta ergonomikurs digitalt i barnehagen

 


Daglig leder i Gauselbakken barnehage, Kirsti R. Gundersen, deler sine beste råd om ergonomi.

Helsefremmende å jobbe i barnehage

Gundersen synes det er godt å få ekstern ekspertise når de jobber med ergonomi i barnehagen.

− Rådgiveren vår i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kjenner veldig godt til barnehager og utfordringene vi har, rådgiveren er også utdannet fysioterapeut. Det er veldig greit å høre andre sette ord på det vi driver med, og komme med innspill og forslag til eventuelle endringer.

Barnehagen har gjennomført flere ergonomikurs med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

− Det tar tid å etablere nye rutiner, så det er fort gjort å falle tilbake til gamle vaner. Derfor er det nyttig å gjennomføre ergonomikurs med jevne mellomrom, slik at vi får en liten påminnelse og oppfriskning av konkrete tiltak vi kan gjøre i barnehagen for å forebygge muskel- og skjelettplager, sier Gundersen.

Hun synes det er nyttige kurs som bevisstgjør barnehagen på hvordan de ansatte arbeider i hverdagen.

− Blant annet snakker kursholder om nyttige hjelpemidler, men at det ofte handler om å finne gode måter å organisere barnehagen på. I en barnehage er det så mye variert arbeid, og når en organiserer seg godt, for eksempel ved at en har ulike oppgaver knyttet til ulike vakter, så går det stort sett veldig bra, sier Gundersen.

− Og en annen liten vekker vi bruker få på kurs, er at mange gjerne tenker at det å arbeide i barnehage fort kan bli en belastning for kroppen. Og så viser det seg at det faktisk kan være helsefremmende, avslutter hun.

 

Ønsker du råd om hvordan barnehagen din kan forebygge muskel- og skjelettplager? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.