Har barnehagen og ansatte utfordringer med krevende sykefraværssaker? Da kan Ekspertbistand fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste med tilskudd fra Nav kanskje være til nytte. Bare spør styrer Marianne Klausen Turøy i Skeisbotnen barnehage.

Barnehagesektoren er kjent for stort engasjement, dyktige ansatte og fornøyde foreldre.

Men sektoren er også kjent for sykefraværstall godt over gjennomsnittet av arbeidslivet som helhet.

De siste årene har det legemeldte sykefraværet i sektoren variert fra 6,8 prosent (private barnehager 3. kvartal 2020) til 12,0 prosent (offentlige barnehager 1. kvartal 2022).

Inntil i fjor sommer var Skeisbotnen barnehage AS i Os i Bjørnafjorden kommune blant dem som heller trakk opp sykefraværstallene enn ned.

Det har de klart å gjøre noe med.

– Da jeg begynte å jobbe i barnehagen i august 2021, hadde vi et langtidsfravær på 15 prosent. Ett år senere var vi faktisk nede i null, sier styrer Marianne Klausen Turøy i Skeisbotnen barnehage.

Ville prøve Ekspertbistand

Høyt sykefravær blant ansatte i barnehager er negativt; både for barna, for den enkelte ansatte og for barnehagenes evne til å levere tjenester av høy kvalitet innenfor stramme økonomiske rammer.

Kort tid før Marianne Klausen Turøy begynte i Skeisbotnen barnehage, hadde barnehagen bestemt seg for å iverksette tiltak for å bedre situasjonen både for den enkelte ansatte og for virksomheten som helhet.

– Vi deltok i «Helse i arbeid» i samarbeid med Nav og hadde tre ettermiddagssamlinger som handlet om muskel- og skjelettplager, psykisk helse og smerter/smerteregulering. Mellom samlingene hadde vi en del oppgaver som vi skulle jobbe med, forklarer hun.

– Deretter ble det snakk om å prøve Ekspertbistand, og det bestemte vi oss for å kjøre på med, legger hun til.

Ekspertbistand er en ordning i regi av Nav som innebærer at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Arbeidsgivere kan søke Nav om å få tilskudd til å dekke kostnader ved å koble inn en ekstern ekspert til å jobbe med individuelle sykefraværssaker.

En av forutsetningene for å få tilskudd, er at både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker hjelp.


HMS-rådgiver og fysioterapeut Johanne Lie-Berland (til venstre) i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får de beste skussmål av styrer Marianne Klausen Turøy i Skeisbotnen barnehage.

Fornøyd med samarbeidet

Skeisbotnen barnehagen hadde allerede gode erfaringer med å samarbeide med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste i sykefraværssaker og med HMS-arbeid. Derfor fikk Johanne Lie-Berland fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste oppdraget med å være ekspert.

Marianne Klausen Turøy er svært fornøyd med hvordan samarbeidet har utviklet seg.

– Vi opplevde det som veldig nyttig å få en person utenfra som har taushetsplikt og som både arbeidsgiver og arbeidstakere føler seg trygge på. I tillegg har Johanne Lie-Berland masse kompetanse og kunnskap som vi ikke har. Hun jobber veldig systematisk, og hun stiller de gode spørsmålene som vi kanskje ikke har tenkt på. Det har vært en trygghet for oss alle, sier Turøy.

– Hvordan opplever du at de ansatte har respondert?

– Det kan skape usikkerhet når det skal komme noen utenfra og gjøre en slik jobb, men dette har Johanne håndtert på en veldig fin måte. Mitt inntrykk er at de ansatte føler seg sett og forstått, sier Marianne Klausen Turøy.

Ekstrem virushøst

Etter at sykefraværet i sommer var nede i null, har barnehagen i høst merket virkningen av to år med mindre eksponering for virussykdommene som hver vinter rammer samfunnet generelt og barnehagene spesielt.

– Denne høsten har vært helt ekstrem. Akkurat nå er det omgangssyken som herjer. Så vi kan ikke si at vi har null fravær nå, akkurat, sier Marianne Klausen Turøy, men legger til at hun har god tro på at det skal snu igjen:

– Når vi kommer over denne kneika, så skal vi igjen kunne jobbe oss ned mot så gode sykefraværstall som det er mulig i denne sektoren. Sammen med Nav og PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har vi lagt et godt grunnlag for varige, gode resultater.

Ser flere perspektiv

Det samme mener Johanne Lie-Berland:

–  Styrken med denne formen for ekspertbistand, er at det er et tiltak som gir mulighet for oppfølging over tid, og ikke bare en kort periode. Det gjør at vi blir godt kjent med barnehagen, den ansatte og utfordringene, noe som gjør at vi kan finne gode løsninger, og at vi kan følge opp og sikre oss at det går bra også på lengre sikt, sier hun.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har bred kompetanse på arbeid og helse, og sykefraværsoppfølging. Det gjør HMS-rådgiverne i stand til å vurdere saker ut fra flere perspektiv.

–  Derfor kan vi ofte se løsninger der styrer og ansatt ikke klarer det, enten det er langvarig, kortvarig eller gjentakende fravær, eller konfliktsaker, sier Johanne Lie-Berland.

Er dette et tiltak som du tror kan være aktuelt for din barnehage? Ring gjerne PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste for å drøfte saken – helt uforpliktende.