Det raske svaret er, ja!

Regelverket for lekeplass-sikkerhet stiller krav om at du som eier lekeplassen må sørge for vedlikehold og kontroll av lekeapparatene slik at ingen barn skader seg. Det finnes en norsk standard for hvordan dette bør og skal gjøres. Denne anbefaler at du gjør en enkel sjekk hver dag, en grundigere sjekk cirka. hvert kvartal og en hovedkontroll hvert år.

Den daglige og kvartalsvise sjekken gjør du selv. Den årlige kontrollen skal være mer inngående. Det krever at personen som skal gjøre kontrollen, kjenner til lekeplass-standardene og har kunnskap om lekeapparatene som skal kontrolleres. Dette kan være en lekeplasskontrollør, eller en ansatt som har gjennomført kurs, og har praktisk kunnskap og ekstra interesse for dette temaet.

Daglig sjekk bør blant annet se etter:

 • Hærverk
 • Værforhold
 • Akutte slitasjeskader på lekeapparatene
 • Glasskår eller andre farlige gjenstander
 • Porter og gjerder

Kvartalsvis sjekk bør blant annet undersøke:

 • Vedlikeholdsbehov
 • Renhold
 • Fallunderlag under lekeapparatene
 • Sikkerhetssonene rundt lekeapparatene
 • Rust og råteskader
 • Sjekke fundamenter

Årlig kontroll bør blant annet undersøke:

 • Det generelle sikkerhetsnivået på lekeapparatene
 • Farlige åpninger, klemfarer og hektefarer på lekeapparater
 • Fundamenter
 • Fallunderlag
 • Rust og råteskader
 • Vedlikeholdsbehov

Med PBL Mentor HMS kan du ta i bruk våre ferdige, digitale sjekklister for sjekk av utelekeområdet, direkte fra din smarttelefon. Alt du gjør blir lagret, slik at du kan hente frem rapporter på hva som er gjort ved tilsyn i barnehagen.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis

Husk!

Dersom barnehagen har bygget en lekeplass i skogen med tau, planker og andre ting, regnes dette som lekeplassutstyr etter regelverket. Det betyr at også dette må sjekkes jevnlig og kontrolleres hvert år.