Vi får en del henvendelser fra barnehager om livredningskurs. I lovverket finnes det ingen spesifikke krav for barnehagebemanningen ved turer til badeplasser eller basseng. Men i veiledningen til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 15, er det en tydelig anbefaling om at barnehageansatte som tar med barn på tur til vann/sjø, bør ha årlig oppdatert kompetansebevis på livredning i vann, slik som ansatte i skolen.

Kunnskapsdepartementet har også uttalt at hvis barnehagen skal på tur til badeplass eller basseng, må det være voksne personer til stede som behersker livredning.

Barnehagen kan kontakte nærliggende skoler for å samkjøre kurs/opplæring. Opplæringen kan gjennomføres i basseng. Det er ingen krav i dag til at dere må ha livredningskurs ute i sjø/vann.

Kompetansebeviset oppdateres årlig.

Når det gjelder hvor mange ansatte som bør ha livredningskurs og hvor mange ansatte som skal være med på tur, så er dette opp til barnehagens risikovurderinger.

 

Les Kunnskapsdepartementets uttalelse her.

 

Så håper vi på en super sommer med mye bading. 😊