Med PBL Mentor HMS kan kommuner og konsern enkelt administrere og få en oversikt over hvordan barnehager og skoler jobber med HMS.

− I vårt digitale HMS-verktøy har vi en egen funksjon for eieradministrasjon funksjon tilpasset kommuner og organisasjoner som eier flere barnehager og skoler. I denne funksjonen kan administrator publisere og dele rutiner og oppgaver til alle sine underenheter, samt overvåke HMS-arbeidet i barnehagen, sier seniorrådgiver i PBL Mentor HMS, Petrine Skog.

Hold oversikt og tilegn oppgaver

På spørsmål om hvilke handlinger og oppgaver administrator kan utføre i eieradministrasjon, ramser hun opp flere aktiviteter:

  • Publisere ned rutiner, beredskapskort og sjekklister til alle dine barnehager og skoler
  • Dele filer i arkivet som ligger tilgjengelig i PBL Mentor HMS
  • Publisere ned oppgaver i årshjulet til den enkelte barnehage og skole
  • Eieradministrasjonen har et dashbord som viser en oversikt over alle registreringer som gjøres i barnehagene og skolene som er tilknyttet eieradministrasjon
  • Dersom eieradministrasjon ønsker å se nærmere på hvilke oppgaver som gjennomføres, finnes dette i systemets rapportfunksjon
  • Dersom det kommer til flere barnehager eller skoler, kan disse enkelt legges til under samme eieradministrasjon

Les også: Bydel Ullern knakk koden ved hjelp av PBL Mentor HMS.

Digitalt IK-system for barnehager og skoler

PBL Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt internkontrollarbeid i barnehage og skole.

− Verktøyet er tilpasset barnehager og skoler og de internkontrollkrav som de har, definert gjennom barnehageloven, forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven. Systemet inneholder mange ferdige maler innenfor blant annet internkontrollrutiner, beredskap og- sjekklister.
All funksjonalitet er tilrettelagt for praktisk HMS-arbeid i barnehager og skoler ved daglig gjennomføring av oppsatt internkontroll, sier Skog og avslutter:

− Om du har ansvar for å administrere flere barnehager og ønsker å gjøre arbeidshverdagen med interkontroll lettere, ta kontakt med PBL Mentor.

 

Ønsker du å vite mer om PBL Mentor HMS? Ta kontakt med oss!