Leder for Barnehagedrift i Læringsverkstedet, Hanne Kielland Haakensen, forteller at de viderefører kontrakten og fortsetter å bruke PBL Mentor HMS i alle sine barnehager.

− Vi opplever at PBL Mentor HMS er et godt og brukervennlig system som ivaretar lovkravene til systematisk HMS-arbeid på en god måte. Det er også enkelt for barnehagen å bruke i hverdagen.

Bedre oversikt over HMS-arbeidet

Læringsverkstedet er Norges største private barnehagekjede. Siden 2019 har Læringsverkstedet tatt i bruk PBL Mentor HMS i alle sine 248 barnehager i Norge, og selskapet signerte nylig en ny avtale med PBL Mentor.

På spørsmål om hvordan barnehagekjeden ser nytten av PBL Mentor HMS, nevner Haakensen at verktøyet gir dem bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet.

− På et overordnet nivå er det fint å kunne rulle ut nye rutiner til hele organisasjonen på en enkel måte, samt hente ut rapporter som gir oss et godt helhetsbilde av HMS-arbeidet for hele organisasjonen, sier Haakensen.

Hun synes også systemet er intuitivt og brukervennlig.

− Vi får tilbakemelding om at det er veldig enkelt for de ansatte å benytte PBL Mentor HMS. Et godt digitalt system gjør det enklere å utføre HMS-rutiner, samt holde oversikt. Det at systemet er så intuitivt, gjør det også enkelt å implementere.

Haakensen har ingenting å utsette på oppfølgingen og kurs fra PBL Mentor.

− Vi opplever at det er kort vei å be om hjelp. Samtidig ser vi at våre innspill også bidrar til å utvikle systemet, sier hun.


Leder for Barnehagedrift i Læringsverkstedet, Hanne Kielland Haakensen.

Smart funksjon

PBL Mentor HMS er et godt og brukervennlig verktøy enten du har én, ti eller 248 barnehager.

For organisasjoner som eier flere barnehager, har PBL Mentor HMS en egen funksjon for eieradministrasjon.

− I denne funksjonen kan administrator publisere og dele rutiner og oppgaver til alle sine underenheter, samt kvalitetssikre HMS-arbeidet i barnehagene, sier direktør i PBL Mentor, Stephan Skjelvan.

Denne funksjonen er tilpasset kommuner og organisasjoner som eier flere barnehager, og gjør arbeidshverdagen med internkontroll lettere.

− Verktøyet kan hjelpe barnehagen å forebygge sykefravær, lage gode rutiner og spare bedriften for ressurser og kostnader, avslutter Skjelvan.

Ta kontakt med PBL Mentor HMS om du ønsker å vite mer om arbeid med internkontroll i barnehagen eller eieradministrasjon-funksjonen.