I april 2019 tok Læringsverkstedet avgjørelsen om å ta i bruk PBL Mentor HMS i alle sine mer enn 230 barnehager. – Vi har alltid vært opptatt av godt HMS-arbeid, og dette verktøyet har satt både ledere, ansatte og oss i konsernet enda bedre i stand til å levere i tråd med ambisjonene.

Det sier Tone Rollve, som er leder for kvalitet i Læringsverkstedet. Sammen med leder for barnehagedrift, Hanne Kielland Haakensen, gir hun uttrykk for at Læringsverkstedet er veldig fornøyd både med produkt, opplæring, oppdatering og oppfølging etter å ha tatt i bruk det digitale HMS-verktøyet. Tilbakemeldingene fra barnehagene og de ansatte er udelt positive.

– PBL Mentor er et praktisk verktøy som er lett å ta i bruk, selv i en travel barnehagehverdag. Verktøyet gir barnehagen enkelt oversikt over HMS-arbeidet, og at det også er så lett tilgjengelig for den enkelte ansatte, er også et stort pluss. I sum har dette gitt hele organisasjonen økt bevissthet om viktigheten av et godt HMS-arbeid, sier Tone Rollve.

Det beste alternativet

Det var i april 2019 at Læringsverkstedet skrev under kontrakten med PBL Medlemsservice om å ta i bruk PBL Mentor HMS i konsernets barnehager.

Fra før hadde Læringsverkstedet et HMS-system som ikke var digitalt. Etter en prosess med vurdering for og imot, landet Læringsverkstedet på dette heldigitale produktet som er skreddersydd for barnehager og skoler.

– Det var en vurdering frem og tilbake, men vi kom helt klart frem til at dette var det beste alternativet for oss, sier Rollve.

Bildet: Tone Rollve (til venstre) og Hanne Kielland Haakensen i Læringsverkstedet er veldig godt fornøyd med produkt, opplæring, oppdatering og oppfølging etter at Læringsverkstedet i 2019 tok i bruk PBL Mentor HMS.

God opplæring, kort responstid

Hun er tydelig på at teamet bak PBL Mentor HMS har levd opp til forventningene.

– Vi er fornøyd med opplæringen vi har fått. Det har vært en rekke kurs og webinarer som raskt har satt de ansatte i stand til å ta i bruk verktøyet, sier Tone Rollve – og legger til:

– I tillegg er vi fornøyd med at det er kort responstid når vi har spørsmål eller kommer med ønsker.

Et løft for alle

Når det gjelder selve produktet, mener Rollve og Haakensen at det gir et løft både for den enkelte ansatte, den enkelte barnehage og for Læringsverkstedet som konsern.

– Barnehagene våre har alltid satt seg mål lokalt og blitt fulgt opp med utgangspunkt i disse målene. Men når alt er så tilgjengelig som det er i dette systemet, blir det enklere for alle parter. De ansatte tar mer eierskap til HMS-arbeidet og har en god læring gjennom enklere å se hensikten med å utføre sikkerhetsprosedyrer og gjøre risikovurderinger. Og når systemet er så transparent, gir det oss i konsernet kunnskap om HMS-arbeidet i alle barnehagene. For eksempel får vi oversikt over registrerte avvik, og vi får oversikt over at avvik lukkes. I det hele tatt skaper det en veldig god forståelse av hvordan barnehagene jobber, og det igjen gir oss trygghet for at HMS-arbeidet er ivaretatt på en god måte, sier de.

Alltid oppdatert

En ekstra trygghet gir det at PBL Mentor HMS er under kontinuerlig utvikling og oppdateres i takt med endrede behov.

– Systemene blir hele tiden oppdatert, men evnen de som jobber med PBL Mentor HMS har til å møte nye behov ble ekstra synlig nå under koronapandemien. Da kom det raskt inn nye oppdateringer som var beregnet for denne helt spesielle situasjonen, og det gjorde det mye enklere for oss raskt å tilpasse oss nye HMS-rutiner, sier Tone Rollve.

Lavere terskel for digitalt arbeid

En bieffekt er at positive opplevelser med ett digitalt verktøy gjerne gjør terskelen lavere for å ta i bruk andre digitale verktøy.

Leder for kvalitet i Læringsverkstedet, Tone Rollve, tror barnehagenes arbeid med PBL Mentor HMS bidrar med en slik smitteeffekt:

– Det vi ser er at barnehagene blir i større grad digitale. De tar i større bruk mer av det som ligger i systemet vårt etter at de begynte å bruke dette HMS-systemet.

Vil du prøve PBL Mentor HMS gratis?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, kommune eller skole, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis