Kurs og opplæring

Når du blir kunde hos oss får du god opplæring. Her finner du en oversikt over våre kurs, webinarer og opplæringstilbud.  Som kunde kan du også logge inn for tilgang til supportsider.

Gratis kom i gang-samtale

Hvis du er ny kunde i PBL Mentor Kidplan eller HMS, så kan vi hjelpe deg med hvordan du kan komme i gang med systemene.

Vi tilpasser opplæringen ut ifra hvor mye du har satt deg inn i systemene. Her kan du få gode tips og råd til hvor du kan begynne eller hvordan du jobber videre med systemene.

Bestill her

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Her finner du en oversikt over kurs og webinarer fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

HMS grunnkurs

Har du ikke PBL Mentor HMS men ønsker å delta på HMS grunnkurs? Da er dette kurset for deg! 

Kurs om vold og trusler i barnehager

Bli med på kurs i Oslo 8.november! 11 % av barnehageansatte melder i fra om fysisk vold og trusler i barnehagen. I kurset vil du få god innføring i hvordan barnehagen kan jobbe systematisk med forebygging av fysiske og psykiske plager. I kurset vil vi også vise til erfaringer fra tilsyn i barnehager.

Digitalt HMS-kurs

Vi har digitalisert vårt populære HMS-grunnkurs slik at det blir enda lettere tilgjengelig!

Ergonomikurs for hele personalgruppen

Muskel- og skjelettplager står for en stor del av langtidsfraværet i Norge. Svært mange av muskel- og skjelettplager er uspesifikke og sammensatte. I vårt ergonomikurs får de ansatte i barnehagen kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge.

HMS-økonomi – verdien av å forebygge

Kurset skal gi deg en økt forståelse for sammenhengen mellom HMS-aktiviteter og økonomi, og hvilket potensiale det ligger i å jobbe med forebygging.

Hvordan forebygge konflikter i barnehagen?

I dette webinaret forteller Lise Grøttland Brox om hvordan du som leder kan jobbe for å forebygge konflikter i barnehagen. Et tema som ikke er helt ukjent for mange barnehageledere, spesielt kanskje de siste to årene med utfordrende drift under pandemien.

I dette webinaret kommer vi nærmere inn på noen perspektiver som vi vet fører til at muligheten for konflikt øker. Vi får presentert noen rammer for begrepet konflikt, og bakgrunnen i lovverket for at vi i det norske arbeidslivet er pålagt å arbeide forebyggende med temaet. Det kommer også frem hvordan barnehagen systematisk kan tilnærme seg temaet, med flere konkrete råd om hvordan en kan arbeide med ulike innfallsvinkler for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Ønsker du å bestille et skreddersydd kurs i din barnehage?

Kursene kan fylles med forskjellig innhold, oppgaver og lengde, og tilpasses både grupper, avdeling og ledere. Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste så skreddersyr vi et kurs for deg!

Bestill her

PBL Mentor HMS

Her finner du en oversikt over kurs og webinarer fra PBL Mentor HMS.

Systematisk internkontroll i PBL Mentor HMS

Barnehager har gjennom årene fått flere internkontrollkrav fra ulike lovverk. Dette er krav som angår både de ansatte og barna, og dette blir omtalt på mange måter, blant annet HMS-arbeid og miljørettet helsevern. Lovverket er ulikt, men kravet om internkontroll er beskrevet ganske likt. PBL Mentor inviterer derfor til kurs for å jobbe med disse internkontrollkravene i ditt eget system.

Vi holder kurs i flere byer!

HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

MentROS – risikovurdering lekende lett!

Dette webinaret gir en introduksjon til den helt nye metoden for risikovurdering i PBL Mentor HMS.

Den store planleggingsdagen 3.januar 2022

PBL Mentor HMS

  • Beredskapsplan knyttet til koronasituasjon
  • Sjekklister og bruk av disse i det daglige
  • Avviksregistrering og avvikshåndtering

PBL Mentor Kidplan

Her finner du en oversikt over kurs og webinarer fra PBL Mentor Kidplan.

Hvordan bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagen?

Dette er kurset for deg som bruker kommunikasjonsløsningen PBL Mentor Kidplan, men som trenger tips og råd for hvordan du kan bygge hjemmesiden og de ulike kommunikasjonsverktøyene.

Har du PBL Mentor Kidplan (tidligere PBL barnehageweb), men ikke kommet i gang med systemet ennå? Nå har du mulighet til å bli bedre kjent med PBL Mentor Kidplan.
På dette kurset vil du få en innføring i hvordan du tar i bruk de ulike funksjonene i PBL Mentor Kidplan. Vi legger også opp til praktiske oppgaver underveis.

På kurset vil vi gjennomgå følgende funksjoner:
• Oppsett av hjemmeside
• Registrering av barn og foresatte
• Oppmøteregistrering og telle-lister
• Tillatelser og reservasjoner
• Barnemappe
• Melding og SMS
• Tavleposter

Praktisk informasjon
• Vi jobber med systemet underveis i kurset. Ta derfor med bærbar PC og ladekabel.
• Det er fint dersom du har lagt inn avdelinger, barn, foresatte og ansatte før kurset, slik at du har litt data å jobbe med underveis i kurset.

Ta kontakt dersom du ønsker kurs i ditt område eller i din barnehage.

Den store planleggingsdagen 3.januar 2022

PBL Mentor Kidplan

  • Gjennomgang av de ulike funksjonalitetene i den nye kalenderen
  • Innføring i hvordan bruke kalenderen til å planlegge barnehagehverdagen fremover
  • Hvordan vedlikeholde i PBL Mentor Kidplan , for eksempel slette gamle album m.m.