Barnehager har gjennom årene fått flere internkontrollkrav fra ulike lovverk. Dette er krav som angår både de ansatte og barna, og dette blir omtalt på mange måter, blant annet HMS-arbeid og miljørettet helsevern. Lovverket er ulikt, men kravet om internkontroll er beskrevet ganske likt. PBL Mentor inviterer derfor til kurs for å jobbe med disse internkontrollkravene i ditt eget system.

Meld deg på kurs:

Trondheim, 31.mai – Påmelding Trondheim
Tidspunkt: 0900 – 1500
Trondheim, Thon Hotel Prinsen

 

Pris

1500 kroner, inkludert lunsj.

Målgruppe

Daglig ledere og verneombud, eller andre som har definerte roller med å «administrere PBL Mentor HMS»

Mål med kurset:

  • Vite hvordan barnehager kan arbeide systematisk med internkontrollarbeidet i PBL Mentor HMS og få inspirasjon til å fortsette med dette etter kurset.
  • Få oversikt over lovkrav til internkontroll (IK) for barnehager og hvordan dette er ivaretatt i PBL Mentor HMS (inkl. barnehageloven).

Beskrivelse av kurset

I kurset skal vi se på lovkravene knyttet til internkontroll i barnehagen, og vi skal se nærmere på hvordan dere kan bruke PBL Mentor HMS til internkontroll-arbeidet.

Vi vil gå gjennom følgende:

  • Systematisk internkontroll-arbeid
  • MentROS
  • Avvik (psykososialt barnehagemiljø)
  • Dashbord
  • Referanser og merkelapper
  • Tilsyn i barnehager
  • Siste timen får dere mulighet til å arbeide med egne områder innen PBL Mentor HMS som dere ønsker veiledning i

Dere vil få oppgaver som dere skal utføre i deres egen PBL Mentor HMS underveis i kurset, så sørg for at dere har med egen PC og at alt er klart for å logge inn i deres bruker.

Oppfølging

I etterkant av kurset vil PBL Mentor tilby en oppfølging via Teams. Målet er å følge opp arbeidet som barnehagene starter med på kurset, og å kunne svare på spørsmål for et videre godt arbeid med systematisk IK-arbeid.

Oppfølgingen vil skje ca 4 uker etter kurset.