Kurs: HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

 

Digitalt HMS-kurs

Vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har digitalisert vårt populære HMS-grunnkurs slik at det blir enda lettere tilgjengelig! Det betyr at du kan ta kurset fra ditt kontor i det tempoet du ønsker og når det passer best for deg. Vi har trukket ut det viktigste HMS-regelverket dere som leder og verneombud i barnehagen må ha kunnskap om. Med grunnlag i dette har vi laget et skreddersydd kurs med spennende HMS-tema, god oversikt over rollene i HMS-arbeidet og eksempler som treffer godt i barnehagehverdagen.

Les mer og kjøp kurset!

Pris:

3.990,00 kr Ordinær pris (25% rabatt for PBL medlemmer og PBL Mentor kunder)

Fysisk HMS-kurs

Pris: 

PBL-medlemmer: 5000,-/ink. mva

Ikke-medlemmer: 6500,-/eksl. mva

Varighet: 3 hele dager

Målgruppe: Ledere og HMS-ansvarlige

Dette kurset tilfredsstiller lovkravet og vi anbefaler at styrer / daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud. Kurset er spesielt for deg som benytter og har tatt i bruk PBL Mentor HMS som system i barnehagen.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et brukerkurs i PBL Mentor HMS. Har du ikke kommet i gang med PBL Mentor HMS i din barnehage, bør du delta på vårt brukerkurs eller få veiledning i barnehagen om PBL Mentor HMS før du deltar på dette kurset. 

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og er særskilt tilpasset barnehage som arbeidsplass. Kurset skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi gjennomgår:

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Ergonomi
  • Rus- og avhengighetsforebygging

 

Praktisk informasjon:

  • Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.
  • Alle kursdeltakere må ha med egen PC eller nettbrett på kurset.