Kurs: HMS grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Pris: 

PBL-medlemmer: 5000,-/ink. mva

Ikke-medlemmer: 6500,-/eksl. mva

Varighet: 3 hele dager

Målgruppe: Ledere og HMS-ansvarlige

Dette kurset tilfredsstiller lovkravet og vi anbefaler at styrer / daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud. Kurset er spesielt for deg som benytter og har tatt i bruk PBL Mentor HMS som system i barnehagen.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et brukerkurs i PBL Mentor HMS. Har du ikke kommet i gang med PBL Mentor HMS i din barnehage, bør du delta på vårt brukerkurs eller få veiledning i barnehagen om PBL Mentor HMS før du deltar på dette kurset. 

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og er særskilt tilpasset barnehage som arbeidsplass. Kurset skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi gjennomgår:

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Ergonomi
  • Stressmestring

 

Praktisk informasjon:

  • Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.
  • Alle kursdeltakere må ha med egen PC eller nettbrett på kurset.