Fravær og ineffektivitet knyttet til alkoholbruk koster arbeidslivet 1,1 milliarder kroner i året. Likevel har de færreste arbeidsplasser en god ruspolitikk som en del av HMS-arbeidet.

De fleste barnehagene har gode rutiner for hvordan de skal håndtere en situasjon hvor en forelder kommer ruset i barnehagen. Men hva gjør du dersom en kollega kommer full på jobb eller sliter med spillavhengighet?

– Mange barnehager er generelt gode på HMS-arbeid, men når det kommer til temaet rus- og spillavhengighet, er det langt fra alle som har rutinene på plass, sier HMS-rådgiver og sykepleier Anne-Lise Hole Blakstad i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Etabler gode rutiner

Hun har jobbet med rus- og annen avhengighetsproblematikk i arbeidslivet i over 30 år, blant annet i nært samarbeid med Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk).

HMS-rådgiveren får jevnlig henvendelser fra barnehager som mistenker at en ansatt eller kollega kan ha et avhengighetsproblem, men som ikke vet hvordan de skal gå frem.

– Vi anbefaler alle barnehager, uavhengig av størrelse, å utarbeide en tydelig og enkel Akan-politikk som forankres i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledelsen og de ansatte, sier Blakstad.

Hensikten med en rusmiddelpolitikk er å skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte og ledere om hva som gjelder med tanke på bruk av rusmidler og spill.

– Politikk som er kjent blant alle kan være et av flere virkemidler i arbeidet med å redusere sykefravær, fremme godt arbeidsmiljø samt ivareta barnehagens omdømme, sier hun.

Akankurs

Blakstad trekker spesielt frem julebordsesongen, som vi nå er inne i, som et godt eksempel på en tid på året da det kan være viktig å gå igjennom barnehagens rusplan i fellesskap.

– Det er viktig at alle ansatte i fellesskap diskuterer holdninger til rus. Er det greit å ta en lønningspils med logoen til barnehagen på jakka? Hvordan opptrer de ansatte på personalledersamling eller et kurs? Og hvor går grensen for hva som er akseptabelt på julebordet?

Les også: 10 spørsmål – Hvordan snakke om ruspolitikk i barnehagen!

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr blant annet kurs for barnehagene om rus- og annen avhengighetsproblematikk. Målet med kurset er å øke bevisstheten om temaet og få barnehagene til å etablere rus- og avhengighetspolitikk som en del av HMS-arbeidet.

Ønsker du råd eller kurs rundt rus- og annen avhengighetsproblematikk? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

TIPS: Bruker du PBL Mentor HMS? Her kan du finne forslag til rutiner knyttet til avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen.