Takket være Kidplan er det enkelt for pappaen til Aron å opprettholde god dialog med barnehagen – også i en tid der det er mindre direkte kontakt enn normalt.

Husker du ett år tilbake?

I fjor vinter kunne Andreas Åmo gå inn på avdeling Stortroll i Trollmyra barnehage for å levere eller hente Aron (3). Om ettermiddagene, mens han ventet på at Aron skulle bli ferdig med en viktig lek, kunne pappa småprate med de ansatte på avdelingen. Om hva barna hadde brukt dagen til. Om artige situasjoner eller kloke ting som hadde blitt sagt. Om nye favorittleker eller behov for skiftetøy.

Når hensynet til smittevern tvinger ansatte og foreldre til å redusere den direkte kontakten, er det derfor ekstra god hjelp i et trygt, enkelt og intuitivt digitalt verktøy for foreldrekontakt.

– Foreldrene slipper inn i garderoben, men bare to og to om gangen. I de mest hektiske tidene kan det fort bli kø utenfor. Da blir det litt for lite tid til en god prat, og da blir kontakten gjennom Kidplan enda viktigere enn ellers, sier pedagogisk leder Renate Justad i Trollmyra barnehage i Bodø.

Gikk bort fra papirlister i 2018

Justad har jobbet i Trollmyra siden 2013. Den gang hadde barnehagen lister til å krysse av for eller notere inn alt mulig – sovetider, bleier, allergier, tannlegetimer – alt.

Men da PBL Mentor Kidplan ble lansert i september 2018, var Trollmyra barnehage blant de første som tok det nye digitale verktøyet i bruk.

På den tiden var Andreas Åmo ny i barnehagen, som pappa til Aron som akkurat hadde startet der.

– Det var veldig kjekt helt fra starten. Aron var vårt første barn, og da var det jo ekstra mye man var spent på. Derfor var det betryggende å kunne gå inn på mobilappen og for eksempel sjekke noe så enkelt som at han hadde sovet, sier Andreas Åmo.

Fornøyd med Kidplan: Både forelder i barnehagen, Andreas Åmo, og pedagogisk leder, Renate Justad, er godt fornøyd med kommunikasjonsløsningen PBL Mentor Kidplan.

Udramatisk overgang

Trollmyra barnehage har fra start brukt de fleste av de mange funksjonene etter hvert som de er blitt utviklet og tilgjengelig i Kidplan.

Derfor var blant annet tavlepost, beskjeder og bildedeling rutiner som var godt innarbeidet før pandemien rammet Barnehage-Norge. Og derfor ble overgangen helt udramatisk da smittevernstiltak tvang alle landets barnehager til å gjøre endringer i bringe- og hentesituasjonene.

– Med Kidplan er det også enkelt å gi beskjed, for eksempel om noe så enkelt som hvis Aron mangler strikk under det ene beinet på dressen sin. Vi skriver melding idet vi oppdager det, og så får foreldrene det rett inn i appen, sier Renate Justad.

Får i gang samtalen hjemme

For Andreas Åmo gir appen også det han trenger for få i gang praten med Aron når de er kommet hjem fra barnehagen – ikke minst de dagene det ikke var mulig å få vekslet så mange ord med en ansatt i garderoben.

– Barn trenger jo noen gang litt starthjelp hvis vi skal ha dem med på en samtale om hva de har gjort i barnehagen. Ofte får man til svar at de har lekt, og så stopper det kanskje der. Når man da kan gå inn på appen og lese om hvor de har vært og hva de har gjort, er det lettere å få ham til å begynne å fortelle. Når foreldre og barn også kan sitte sammen og se på bilder fra barnehagen eller fra en tur de har vært på, setter også det i gang praten på en helt annen måte enn om vi ikke hadde dette verktøyet, sier han.

Gir tid – alt på ett sted

PBL Mentor Kidplan kan brukes i forbindelse med de fleste av barnehagens rutiner og gjøremål. I barneloggen alene (registrering av bringing, henting, sykefravær, ferie etc) blir det registrert nærmere to millioner handlinger i måneden.

I Trollmyra barnehage brukes Kidplan systematisk på alle områder der det er hensiktsmessig. Og ettersom det uventet kan komme meldinger fra foreldre som barnehagen må forholde seg til på kort varsel, må ipaden eller mobilen alltid være i nærheten.

– Det blir mange operasjoner og mange klikk på ipaden i løpet av en dag. Føler du at Kidplan TAR tid eller GIR tid?

– Jeg føler at det gir tid. I hvert fall når man har fått systemene i fingrene. Det er veldig tidsbesparende og gir mye bedre oversikt når man kan ha alt på én plass i stedet for å ha de forskjellige listene rundt om i barnehagen, sier Renate Justad.

Store endringer i pandemien

PBL Mentor Kidplan ble lansert i september 2018 og brukes i dag av om lag 112.000 foreldre og 1.200 barnehager.

Produkteier Lars Espolin Johnson i PBL Mentor sier at det skjedde en vesentlig endring i bruken da barnehagene åpnet igjen etter covid-19-nedstengingen i mars og april 2020.

– Vi arrangerte webinarer for å hjelpe barnehagene med å styrke foreldresamarbeidet, og det ga utslag i at flere barnehager tok i bruk flere av funksjonene og flere plattformer, sier Lars Espolin Johnson.

De ansatte gikk i større grad over til å bruke mobil i stedet for felles ipad eller PC. Mobil står nå for om lag 70 prosent av aktiviteten i barnehagene.

Supplement, ikke erstatning

Den daglige digitale kontakten mellom barnehager og foreldre gikk dessuten vesentlig opp etter gjenåpningen i april 2020.

De to første ukene i år er det blitt publisert og sendt 80 prosent flere tavleposter og meldinger sammenlignet med de to første ukene i fjor. I samme periode er antall barnehager som bruker Kidplan økt med 20 prosent.

Lars Espolin Johnson i PBL Mentor AS gleder seg over den økte bruken, men påpeker:

– Kidplan skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, direkte kontakt mellom barnehagen og foreldrene. Så barnehager bør selv i pandemien, og selv om de bruker Kidplan, strekke seg langt for at de ansatte møter foreldrene ansikt til ansikt hver dag, sier produkteier Lars Espolin Johnson.

Nye smittevernfunksjoner

For teamet bak PBL Mentor Kidplan er det viktig at produktet utvikles kontinuerlig slik at det dekker de behovene foreldre og barnehager til enhver tid har.

Kort tid etter at barnehagene var gjenåpnet, lanserte PBL Mentor derfor nye funksjoner tilpasset nye krav om smittevern:

  • «Oversikt tilhørighet», en funksjon som gir barnehagene et effektivt verktøy for å kunne dokumentere hvilke grupper og avdelinger barnet og personalet har hatt kontakt med.
  • «Håndhygiene», en funksjon for å registrere hvilke barn som nylig har vasket eller spritet hendene.

– Ny utvikling skjer hele tiden, og vi er her for barnehagene og foreldrene. Så hvis noen ser muligheter for forbedringer, må de bare ta kontakt, sier Lars Espolin Johnson.

Er du klar for enklere foreldrekommunikasjon?

Ønsker du teste om PBL Mentor Kidplan er noe for din barnehage?  Da kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis