Barnehager som ønsker influensavaksine for sine ansatte, bør innhente pristilbud fra flere aktører. For tilbud fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, send e-post til bht@pbl.no

Vi går etter hvert inn i influensasesongen som ofte også påvirker barnehagene. I år kommer dette på toppen av den pågående pandemien med koronavirus.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr å vaksinere ansatte ute i barnehagene. Følgende kostnader påløper:

 • Faste oppmøtekostnader på 2-3.000 kroner.
 • Faste kostnader på 300 kroner per vaksine, pluss kostnadsdekning for nødvendig utstyr.
 • Reisekostnader.

Send e-post til bht@pbl.no for pristilbud.

Barnehagen oppfordres til å vurdere dette opp mot eventuelle lokale tilbydere av tjenesten, samt undersøke om kommunen tilbyr noe på dette som også kan gjelde for ansatte i private barnehager.

– Vaksine er en etterspurt tjeneste og et veldig effektivt smitteverntiltak, både for ansatte og barn i barnehagen. Vaksinering på arbeidsplassen bidrar til at vi når ut til flere og det sparer barnehagene for mye tid, sier bedriftslege i PBL Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad.

Sykepleiere

Det er bedriftshelsetjenestens to sykepleiere som kan reise ut for å vaksinere på bestilling, så det vil være begrenset hvor mange barnehager de kan rekke over hver sesong.

– Vi anbefaler spesielt ansatte med hjerte- og lungesykdommer, nedsatt immunforsvar og diabetikere om å ta vaksinen, men det er en stor fordel at så mange som mulig tar vaksinen. Jo flere som lar seg vaksinere, desto bedre flokkimmunitet mot influensa, sier Grimstad.

Les mer om influensavaksine.

– Ansatte i barnehagen har ingen plikt til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer, men enkelte vaksiner er anbefalt å ta, og vaksinering er et viktig solidarisk prosjekt for folkehelsen, sier bedriftslege Sven Tore Grimstad.

Andre vaksiner

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får av og til spørsmål om ansatte i barnehager bør være ekstra nøye med å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer. Det er Arbeidstilsynet som gir generelle råd i forbindelse med smitterisiko ved yrkesutøvelse, mens Folkehelseinstituttet gir råd om hvilke vaksiner som kan være aktuelle.

Folkehelseinstituttet mener at alle bør være vaksinert mot følgende sykdommer:

 • Stivkrampe
 • Difteri
 • Kikhoste
 • Polio

For å være sikret immunitet mot disse sykdommen må vaksinen gjentas hvert tiende år. For ansatte i barnehager anbefales det i tillegg å vaksinere seg mot følgende sykdommer:

 • Røde hunder
 • Meslinger
 • Kusma
 • Vannkopper

Solidarisk prosjekt

Arbeidsgiver har ansvaret for å gjøre en risikovurdering av forholdene i barnehagen, og sørge for at ansatte, studenter og elever med praksis i barnehagen får tilbud om vaksiner når det er aktuelt. Det er frivillig for ansatte å ta imot tilbud om vaksiner, men bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad, råder alle til å følge myndighetenes vaksinasjonsprogram.

– Å vaksinere seg er et solidarisk prosjekt – man beskytter seg selv og samtidig beskytter man andre mot å bli smittet, sier Grimstad.

Høy oppslutning om vaksine

Selv om det foreligger en viss skepsis for vaksinasjon i Norge, tror bedriftslegen den i liten grad påvirker vaksinasjonsgraden i Norge.

Han trekker frem vaksineringen i forbindelse med rotaviruset som et godt eksempel på at massevaksinering fungerer.

– Rotaviruset var en hyppig årsak til feber, oppkast og diare hos små barn før vaksinen kom i 2006. Vaksinasjonen har hatt god oppslutning i befolkningen og i dag er det 93 prosent av barna under to år som har tatt vaksinen. Det har resultert i at antall sykehusinnleggelser på grunn av rotavirus er gått ned med 80 prosent hos barn under to år.

Vil du komme i kontakt med oss?

Les mer om PBL Bedriftshelsetjeneste og ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Kilder: Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet og Tidsskriftet for den norske legeforening.