Vi går nå inn i den store influensasesongen som også rammer barnehagene. De fleste kan ta influensavaksine, noe som vil redusere smitterisikoen. PBL Bedriftshelsetjeneste tilbyr nå å vaksinere ansatte ute i barnehagene.

Det er en etterspurt tjeneste og er et veldig effektivt smitteverntiltak både for ansatte og barn i barnehagen. Vaksinering på arbeidsplassen bidrar til at vi når ut til flere og det sparer barnehagene for mye tid, sier bedriftslege i PBL Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad. Han forteller at de allerede har avtaler om vaksinering i flere barnehager.

Det er bedriftshelsetjenestens to sykepleiere som nå er klar for å reise ut for å vaksinere på bestilling, så det vil være begrenset hvor mange barnehager de kan rekke over denne sesongen.

– Vi anbefaler spesielt ansatte med hjerte- og lungesykdommer, nedsatt immunforsvar og diabetikere om å ta vaksinen, men det er en stor fordel at så mange som mulig tar vaksinen. Jo flere som lar seg vaksinere, desto bedre flokkimmunitet mot influensa, sier Grimstad.

Les mer om influensavaksine.

Ansatte i barnehagen har ingen plikt til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer, men enkelte vaksiner er anbefalt å ta, og vaksinering er et viktig solidarisk prosjekt for folkehelsen, sier bedriftslege Sven Tore Grimstad.

Andre vaksiner

PBL Bedriftshelsetjeneste får av og til spørsmål om ansatte i barnehager bør være ekstra nøye med å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer. Det er Arbeidstilsynet som gir generelle råd i forbindelse med smitterisiko ved yrkesutøvelse, mens Folkehelseinstituttet gir råd om hvilke vaksiner som kan være aktuelle.

Folkehelseinstituttet mener at alle bør være vaksinert mot følgende sykdommer:

  • Stivkrampe
  • Difteri
  • Kikhoste
  • Polio

For å være sikret immunitet mot disse sykdommen må vaksinen gjentas hvert tiende år. For ansatte i barnehager anbefales det i tillegg å vaksinere seg mot følgende sykdommer:

  • Røde hunder
  • Meslinger
  • Kusma
  • Vannkopper

Solidarisk prosjekt

Arbeidsgiver har ansvaret for å gjøre en risikovurdering av forholdene i barnehagen, og sørge for at ansatte, studenter og elever med praksis i barnehagen får tilbud om vaksiner når det er aktuelt. Det er frivillig for ansatte å ta imot tilbud om vaksiner, men bedriftslege i PBL Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad, råder alle til å følge myndighetenes vaksinasjonsprogram.

– Å vaksinere seg er et solidarisk prosjekt – man beskytter seg selv og samtidig beskytter man andre mot å bli smittet, sier Grimstad.

Høy oppslutning om vaksine

Selv om det foreligger en viss skepsis for vaksinasjon i Norge, tror bedriftslegen den i liten grad påvirker vaksinasjonsgraden i Norge. Han trekker frem vaksineringen i forbindelse med rotaviruset som et godt eksempel på at massevaksinering fungerer.

– Rotaviruset var en hyppig årsak til feber, oppkast og diare hos små barn før vaksinen kom i 2006. Vaksinasjonen har hatt god oppslutning i befolkningen og i dag er det 93 prosent av barna under to år som har tatt vaksinen. Det har resultert i at antall sykehusinnleggelser på grunn av rotavirus er gått ned med 80 prosent hos barn under to år.

Liten risiko for epidemi

Det har vært mye oppmerksomhet rundt et potensielt utbrudd av meslinger, men Grimstad mener denne frykten er overdrevet.

– Risikoen for en epidemi i Norge er lav ettersom de fleste voksne har gjennomgått sykdommen eller er vaksinert. De aller fleste barn blir vaksinert når de er 15 måneder og 11-12 år. Man må derimot regne med mindre utbrudd i undervaksinerte grupper og enkelttilfeller etter smitte i utlandet, sier han.

Likevel er det viktig å ikke ta for lett på sykdommen. Meslinger er den mest alvorlige av barnesykdommene og kan i verste fall være dødelig.

– Meslinger påvirker immunforsvaret. Det fører til økt risiko for komplikasjoner som for eksempel ørebetennelser, bronkitt og lungebetennelse. I sjeldne tilfeller kan det oppstå hjernebetennelse som kan gi hjerneskade eller død, sier Grimstad.

Også blant voksne er meslinger farlig, spesielt i enkelte risikogrupper.

– Meslinger i svangerskapet kan føre til abort eller for tidlig fødsel. Tenåringer, voksne, gravide og de med svekket immunsystem fra tidligere, får oftere komplikasjoner enn andre, sier Sven Tore Grimstad.

 

Vil du komme i kontakt med oss?

Les mer om PBL Bedriftshelsetjeneste og ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet og Tidsskriftet for den norske legeforening.