I utgangspunktet er det barnets foresatte som bestemmer hvem som kan hente barnet i barnehagen.

Det finnes ingen lover eller forskrifter som sier noe om hvem som kan hente et barn, eller hvor gammel man må være for å kunne hente i barnehagen. Ansvaret for henting og bringing har de foresatte.

Foresatte kan derfor selv bestemme om en tiåring er gammel nok til å hente barnet eller ikke. Men du må være oppmerksom på at barnehagen kan komme i et ansvarsforhold dersom en ansatt med viten og vilje leverer ut barnet til uansvarlige personer, slik at det er åpenbart at barnet kan ta skade. Selv om foresatte sier at femåringen skal gå hjem fra barnehagen alene, kan barnehagen nekte å godta dette.

Hvis foresatte ønsker å sette opp søsken til å hente eller la barnet gå hjem selv, og barnehagen er usikker på om det er forsvarlig, kan det være lurt å gå i direkte dialog med foresatte.

Momenter det kan være greit å se på er alder og modenhet på søsken og barnet. Det vil ofte være forskjell på om barnet bor nært eller om det er et stykke å gå, om de må krysse trafikkert vei osv.

Barnehagen kan også lage egne kjøreregler som ikke tillater at barn under en viss alder henter i barnehagen.

Er du opptatt av HMS i barnehagen?

Les mer om hvordan Kveldrovegen barnehage jobber systematisk med HMS.