Arbeid med rus- og avhengighetsspørsmål i barnehagen er viktig, og det bør være en del av det systematiske HMS-arbeidet.

− I hovedsak er rusmiddelbruk og spillaktiviteter en privatsak. Men når det påvirker arbeidssituasjonen og relasjonene på jobb negativt, er det ikke det lenger, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Rus- eller spillproblematikk kan føre til:

  • økt fravær
  • redusert arbeidsutførelse
  • svekket sikkerhet
  • negativt omdømme
  • dårlig arbeidsmiljø

Barnehagen er bedre rustet til å håndtere denne type problemstillinger dersom den har en god og kjent ruspolitikk som ledd i det forebyggende arbeidet.

− Det er viktig for barnehagen å arbeide forebyggende for å redusere risikoen for at noen utvikler en problematisk bruk. Om barnehagen har kompetanse og verktøy for å håndtere problemer med rus og avhengighet, står de bedre rustet den dagen en utfordrende situasjon oppstår. Det kan spare barnehagen for store utfordringer, sier Bjerke.

PBL Mentor bedriftshelsetjeneste har rådgivere med lang erfaring og god kompetanse på rusforebyggende arbeid.

Bedriftshelsetjenesten kan blant annet bistå med:

  • Råd og veiledning når barnehagen skal utarbeide en ruspolitikk i barnehagen
  • Råd, veiledning og oppfølging til både leder og ansatt i konkrete saker
  • Bistand og deltakelse i utarbeidelse av et individuelt akan-opplegg

Vi kan gjennomføre veiledning fysisk på arbeidsplassen din eller som nettmøte.

Ta kontakt med oss i PBL Mentor bedriftshelsetjeneste for et godt tilbud.