Styrerassistent Tone Sørensen minnes at det var overveldende i starten, men med god drahjelp fra PBL Mentor kom Kveldrovegen barnehage raskt i gang med PBL Mentor HMS. – Vi bruker systemet hver dag, sier hun.

Kveldrovegen barnehage kom i gang med PBL Mentor HMS når systemet ble lansert i 2016. I begynnelsen var det overveldende, men da de skjønte at alle rutiner fantes i systemet allerede og at det kun var å gjøre tilpasninger til egen barnehage, ble det hele mye enklere.

– Vi fikk god hjelp til å forstå systemet gjennom kursene vi deltok på. Det er et veldig enkelt og brukervennlig system. Vi gikk fra permer og papirsystem til et digitalt system, så det var trygt for oss å få god oppfølging, forteller Sørensen.

Systematisk HMS-arbeid

Kveldrovegen barnehage gjennomfører sjekklister av ute- og inneområdet hver dag. Det føres også avvik rett i PBL Mentor HMS. Sørensen forteller at det er veldig oversiktlig for henne og styrer, Tone-Lill Nordmo, å følge opp eventuelle avvik når de har alt på samme sted. Gjennom året er de også innom alle tema innenfor HMS, som er fast på agenda på alle personalmøter.

– Vi bruker noe tid på hvert eneste personalmøte til å jobbe med HMS. For eksempel så skal hele personalgruppen delta i den kvartalsvise kontrollen. Da deler vi inn i mindre grupper, gjennomfører sjekken og diskuterer hva vi har observert. Vi bruker også å ta runder på andre avdelinger enn den vi jobber i, det er så lett å se seg blind på rutiner på egen avdeling, forklarer Sørensen.

Bildet: Styrerassistent Tone Sørensen viser hvordan de bruker mobiltelefonen når det gjennomføres sjekk av uteområdet.

PBL Mentor HMS gjør det enklere å holde oversikt, planlegge arbeidet fremover og se når sist revisjon er gjennomført.

– Dette gjør at vi kan arbeide mer systematisk med HMS i barnehagen, sier Sørensen.

Fra perm til skjerm

Før lå alle sjekklister, rutiner og informasjon i permer på kontoret. Nå har alle ansatte tilgang på alt om HMS-arbeidet uansett hvor man befinner seg. Gode rutiner om for eksempel sikkerhet er viktig når man jobber med barn.

– Skulle det skje noe når vi er ute på tur eller det oppstår situasjoner der vi oppholder oss, kan vi enkelt finne frem til hva vi skal gjøre. Og ved mer alvorlige hendelser har vi også beredskapsknappen tilgjengelig, men heldigvis har vi ikke hatt bruk for den til nå. Vi føler oss trygge på at vi vet hva vi skal gjøre med PBL Mentor HMS, sier Sørensen.

Tilsyn

Kveldrovegen barnehage hadde tilsyn for en stund tilbake og det meste gikk fint igjennom uten kommentarer.
Det ble stilt spørsmål om de ansatte i Kveldrovegen barnehage hadde eierskap til de ulike rutinene siden det er mye ferdige eksempler på rutiner i systemet.– De ble beroliget da vi forklarte at vi jobbet med malene slik at de blir tilpasset vår barnehage, forteller Sørensen.

Barnehagen hadde god oversikt å vise til i systemet, og alt var i orden. I tillegg var det enklere å gjennomføre tilsyn med alt samlet på én plass.

– Vi er veldig fornøyd med systemet. Her har du alt du trenger for å jobbe godt med HMS i barnehagen. Hele personalgruppa er fornøyd med systemet, de liker at det er oversiktlig og enkelt. Jeg anbefaler det til alle som vil ha et system tilpasset barnehager, der du kan være sikker på at alt er i henhold til oppdatert regelverk, og som er enkelt å ta i bruk, avslutter Sørensen.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis