I en barnehage- og skolehverdag må en forholde seg til internkontroll hele tiden. PBL Mentor HMS er systemet som gir deg oversikt over alle internkontrollkrav, fra rutiner til risikovurderinger eller avviksrapporteringer, og til og med krav i barnehageloven.

– Vi har hjulpet flere barnehager med å lage maler basert på lovverket, som barnehagene kan bruke i sitt internkontrollarbeid. Med PBL Mentor HMS kan barnehager og skoler spare tid på å lete igjennom lovverket for å se hvilke internkontrollkrav de må ha på plass. Denne jobben har vi gjort for dem. Det eneste de trenger å gjøre er å tilpasse dokumentene til sin virksomhet, sier produktsjef i PBL Mentor, Marianne Amundsen Bergrud.

På spørsmål om hvorfor dokumentasjon av internkontroll er viktig, er Bergrud tydelig:

– Det er viktig for å kunne sikre en så trygg barnehage som mulig. Tilsynsmyndighetene må i tillegg kunne sjekke om internkontroll er på plass gjennom dokumentasjon som virksomheten har i sitt system. Slik dokumentasjon er for eksempel revisjon av rutiner, sjekklister som gjennomføres og hvilke risikovurderinger barnehagen eller skolen har til grunn for sine rutiner.

Prioriter det som er viktig 

Internkontroll er noe som barnehagen og skolen kan dra nytte av.

– Kravene kan hjelpe barnehager og skoler til å analysere og kartlegge det som er viktig å jobbe med. På denne måten kan man unngå å jobbe med absolutt alt samtidig og heller prioritere det som er viktig, sier Bergrud og legger til:

– For nyansatte eller vikarer vil det være mer oversiktlig å ha en plass å lete etter hvordan virksomheten forholder seg til alle kravene som stilles. Blant annet hvordan barnehagen eller skolen jobber med det psykososiale miljøet til barn og elever, eller arbeidsmiljøet for ansatte.

 

Trenger du hjelp med å lage maler til internkontrollarbeid eller ønsker å vite mer om PBL Mentor og produktene vi tilbyr?

Ta kontakt med Linda Brennsæter i PBL Mentor.

Tlf: 75 55 37 65 / 959 94 121
E-post: linda@pbl.no