Tilbakemeldinger på ny ukeplan i PBL Mentor Kidplan

Tusen takk for tilbakemeldingene dere har sendt oss etter den nye ukeplanen ble lansert, det har stor verdi for oss i den videre utviklingen av produktet.

Torsdag 21. oktober lanserte vi første versjon av ukeplanen. Nå skal den utvikles videre, og vi tar med oss flere av de gode innspillene dere har kommet med!

Versjon 2 av ukeplanen vil inneholde disse endingene:

 • Mulighet å skrive ut ukeplanen (uke).
 • Kalenderen vil huske sist brukte visning.
 • Tidspunktet kl 00-05 tar vi bort.
 • Større tekstboks ved oppretting eller endring i kalenderoppføring.
 • Mulighet til å sende pushvarsel til foreldre når dere har behov for å varsle om ny ukeplan.
 • Mulighet for å se all informasjon i kalenderoppføringen i Agenda-visningen
 • Funksjon for påmeldinger til hendelser som skjer i barnehagen, som for eksempel foreldremøter.

 

Fra gammel til ny ukeplan

I den gamle ukeplanen hadde dere begrenset muligheter til å tidfeste hendelser, gjøre forskjell på innholdet og registrere hendelser over flere dager.

I den nye kalenderen er det mulig å dele opp hendelsene. Det som skjer på et bestemt klokkeslett kan legges inn som en tidsfestet hendelse, turer kan legges inn som egne hendelser og har dere aktiviteter som gjentas eller gjelder for flere avdelinger eller grupper, så kan dere nå legge dette inn slik at det blir gjeldende for flere på samme tid.

*Vær oppmerksom på at da vi lanserte den nye ukeplanen, ble all informasjon som dere hadde i den gamle ukeplanen lagt inn under kalendertypen «Dagsinformasjon». Her må dere manuelt gå inn å dele opp informasjon og fordele på hendelser.

 

Hvorfor har vi oppdatert ukeplanen?

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra barnehager om at det var utfordrende å bruke den gamle ukeplanen til å planlegge fremtidige hendelser. I tillegg har barnehagene brukt mye tid på å skrive inn alle hendelser hver dag. Målet med lansering av ny ukeplan var blant annet:

 • Mulighet til å legge inn tidsfestet hendelse (for eksempel personalmøte)
 • Kategorisere hendelsene som gjøres i barnehagen (for eksempel turer, skrive ukesrapport)
 • Lage repeterende hendelser (for eksempel frokost)
 • Barnehagen kan se det foreldre ser i appen (agenda-visning)
 • Foreldrene får presentert informasjon barnehagen legger ut av bilder, tavlepost, registreringer i barneloggen og ukeplan som førsteside i appen.
 • Oversikt over planer i en mnd.
 • Sortere ukeplan på avdeling, grupper og barn
 • Barnehagen kan opprette kalenderhendelser på hver avdeling, gruppe og barn.