Alle verneombud i barnehagen er lovpålagt å delta på HMS grunnkurs. Med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får du et kurs tilpasset barnehager som er unnagjort på tre dager.

− Det stilles krav til at alle verneombud i barnehager skal ta et 40 timers grunnkurs i internkontroll og systematisk HMS arbeid. Siden vi kun jobber med barnehage, har vi mulighet til å korte ned timene og tilpasse kurset slik at det kun dekker arbeidsmiljøfaktorer som favner barnehagedrift, på bare tre dager, sier HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Brox.

Grunnkurs i HMS fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er et av våre mest populære kurs. I over 10 år har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste holdt HMS-kurs for daglig ledere og verneombud.

− Flere av de daglige lederne og verneombudene som vi møter på kursene sier de opplever at det er godt at de er sammen på kurset; De setter pris på at de i felleskap, og med felles forståelse, kan benytte fagstoff og inspirasjon til å utvikle internkontroll, og det systematiske HMS arbeidet i barnehagen, sier Brox.

Dette går PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste igjennom på kurset:

Vi går igjennom lov og lovkrav og underviser spesielt om følgende fagtema:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskriftene til arbeidsmiljøloven
  • Forskriften miljø og helse i barnehagen.
  • Arbeidsgivers plikter og rolle i arbeidsmiljøarbeidet.
  • Ansattes plikter og rolle i arbeidsmiljøarbeidet.
  • Verneombudets rolle og oppdrag gjennom arbeidsmiljøloven særlig med vekt på hva dette betyr av ansvar og oppgaver, for å være med på arbeidsmiljøarbeidet i barnehagen.
  • Tillitsvalgtes rolle og oppdrag i arbeidsmiljøarbeidet.

 

Tema vi alltid dekker i vårt bransjetilrettelagte grunnkurs:

 • Internkontrollforskriften og hvordan den regulerer arbeidet med det systematiske HMS arbeidet: Barnehagenes krav til dobbelt HMS system som dekker både ansatte og barn.
 • Sykefravær og nærvær i barnehagen.
 • Ergonomi i barnehagen.
 • Hygiene, smittevern og mathåndtering i barnehagen.
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen.
 • Beredskapsarbeid i barnehagen.
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer i barnehagen.
 • Rus- og avhengighetspolitikk i barnehagen.

 

Brox nevner at på noen kurs, avhengig av forelesernes spesialkompetanse, kan ha tema som tankefeller og stress.

− I tillegg har vi i de fleste kursene brukt PBL Mentor HMS med tanke på å vise bruk og eksempler fra dette digitale dokumentasjonssystemet. HMS Grunnkurs er ikke et opplæringskurs i PBL Mentor HMS, men fordi mange av barnehagene bruker dokumentasjonssystemet, har vi valgt å ha systemet med i kurset, sier hun.

Det er ikke et krav å bruke PBL Mentor HMS for å ta HMS- grunnkurset, og bedriftshelsetjenesten tilbyr også kurs uten bruk av dette verktøyet.

På spørsmål om hva som skiller PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste sitt HMS-grunnkurs fra andre kurs, forteller Brox at det handler om kunnskapen deres om barnehagesektoren:

− Vi har inngående kjennskap til barnehagedrift og kunnskap om ledelse av barnehager og organisasjonen. Vi vet også hvordan ansatte har det på jobb i barnehagen og hvilke utfordringer som kan oppstå i arbeidsmiljøet, sier hun og legger til:

− Deltakerne på kurset jobber alle sammen i barnehage, noe som skaper gode diskusjoner og innspill fra andre i samme bransje. Det er gode muligheter for å knytte nettverk, både for leder og verneombud. Og så bruker vi relevante historier fra barnehager.

Foredragsholderne har bred erfaring og gjør kurset dagsaktuelt og relevant for din barnehage.

Ønsker du å delta på HMS-grunnkurs? Se hvilke byer vi skal til i 2023!

 

Visste du at du også kan ta HMS-kurset digitalt?

Ta kurset når det passer deg! Les mer her!