Steffen Roth, bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, understreker viktigheten av å jobbe med yrkeshygiene i barnehager:

− Yrkeshygiene spiller en avgjørende rolle i å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø i barnehager, sier han.

Ifølge Roth er det nødvendig å ha yrkeshygienisk kompetanse på plass for å forutse, måle, evaluere og kontrollere faktorer på arbeidsplassen som kan påvirke helsen:

− Som i andre bedrifter er det også i barnehager lovpålagt å ha yrkeshygienisk kompetanse tilgjengelig. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan være barnehagens yrkeshygieniker. Vi foretar målinger opp mot kjente grense- og tiltaksverdier og gir anbefalinger og råd basert på våre funn.

Utfordringer med inneklima i barnehager

Arbeid med yrkeshygiene starter med rådgivning og deretter grundige målinger og evaluering av dataene som samles inn.

− Basert på disse resultatene kan yrkeshygienikere gi konkrete råd og anbefalinger om hva som bør gjøres for å forbedre inneklimaet og sikre et helsefremmende miljø for alle, forklarer Roth.

Roth trekker frem inneklima som en typisk yrkeshygienisk utfordring som man jobber med i barnehager.

− Dette kan omfatte alt fra det byggetekniske, luftfuktighet, dårlig ventilasjon til radonforekomster. Våre yrkeshygienikere spiller en nøkkelrolle gjennom å utføre målinger, evaluere dataene og gi råd om nødvendige tiltak for å forbedre inneklimaet og arbeidsmiljøet generelt, sier han og legger til:

− Det er viktig å være oppmerksom på mistenkelige tegn på dårlig arbeidsmiljø og ta nødvendige kontrollmålinger ved behov.

Verdifull rådgivning

Dette kan for eksempel omfatte tiltak som radonmålinger i områder hvor dette er påkrevd. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at inneklimaet er optimalt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kartlegging av lys- og lydforhold tilhører også arbeidshverdagen til en yrkeshygieniker.

− PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan gi verdifull rådgivning, veiledning og utføre nødvendige målinger for å forbedre arbeidsmiljøet i barnehager. Ved å ta ansvar for å kartlegge, måle, evaluere og kontrollere for mulige helsefarer, kan vi sikre at både ansatte og barn trives og har det bra i barnehagen, avslutter Roth.

Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste om du trenger hjelp av en yrkeshygieniker.