I rammeplanen står det at «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene». Men hvorfor er dette viktig, og hvordan kan du på enklest mulig måte få til god kommunikasjon?

Foreldre er de viktigste samarbeidspartene for barnehagen, derfor er det viktig med et tett og godt foreldresamarbeid. Barnehagen må også kunne forholde seg til forskjellige barn og foreldre samtidig. Dette kan være utfordrende. Den daglige kontakten mellom de ansatte i barnehagen og foreldre er viktig for at alle i barnehagen skal føle seg ivaretatt, sett og hørt.

Den gode daglige kontakten

Informasjon som er viktig for barnehagen, får man ofte når barna blir levert i barnehagen. Når barnet blir levert, er det viktig å se barnet og rette oppmerksomheten på familien. Det kan ha vært en hektisk morgen, da er det viktig å være der for dem. Leveringssituasjonen kan til tider være kaotisk. Flere barn som kommer samtidig og mange beskjeder blir gitt. Det kan være utfordrende for deg som jobber i barnehage å få med deg alle beskjeder, samtidig som barna blir ivaretatt på en god måte.

Enklere kommunikasjon med foreldre-app

For å gjøre samarbeidet med foreldrene enda bedre, lanserer PBL Mentor foreldre-appen Kidplan. Med den kan du være trygg på at du får all nødvendig informasjon fra foreldrene, og kan gi barna full oppmerksomhet. Du kan også sende viktige meldinger til foreldrene fra systemet PBL Mentor Kidplan, som foreldrene får opp i sin app. Kidplan erstatter ikke den daglige dialogen med foreldrene, men frigir mer tid og reduserer papirarbeid, slik at du får mer tid til både barna og foreldrene deres.

Trenger du et slikt kommunikasjonsverktøy?

PBL Mentor Kidplan er et verktøy som gjør kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene enda enklere. Her får foreldrene all informasjon på ett sted. Noe som er oversiktlig i en hektisk hverdag.

I praksis fungerer det som en lukket og sikkert informasjonskanal på nett. Foreldrene logger seg på foreldre-appen for å motta informasjon fra barnehagen rett på mobil, pc eller nettbrett.Med foreldre-appen Kidplan kan barnehagen sende direktemelding til foreldrene og slipper kaos med lapper og beskjeder på løse ark. Varsling på mobil sørger for at foreldrene få beskjeden med en gang.

Bilder fra turer og andre aktiviteter kan legges rett ut som tavlepost eller album. Beskjeder og annen informasjon om uka og måneden er også lett tilgjengelig. Dette gir god oversikt over hva som rører seg i barnehagen. På denne måten kan foreldre snakke med barna om dagens opplevelser i barnehagen under middagen, i bilen på vei hjem fra barnehagen eller i forbindelse med leggetid om kvelden.

Viktigst at det fungerer

Uansett hvordan du velger å kommunisere i din barnehage, så er det viktigste at det fungerer. Fungerer det med løse ark i din barnehage, så fortsett med det. Hvis du likevel opplever frustrasjon over foreldre som ikke får med seg beskjeder, eller du mener du bruker for mye av dagen på administrasjon, så kan PBL Mentor Kidplan være noe for deg.

Prøv gratis i 30 dager