Avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste Frøydis Våge er ikke i tvil:

− En god og tydelig barnehageleder er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø. Studier gjort spesifikt på arbeidsmiljø i barnehager, viser at en avgjørende suksessfaktor for en velfungerende organisasjon og godt arbeidsmiljø er god og tydelig ledelse, sier hun.

Å lede krever at du kjenner barnehagen, dine medarbeidere og deg selv.

− Som leder må du bruke deg selv som redskap. Rollen som leder i barnehagen innebærer store muligheter og handlingsrom, men også begrensninger og utfordringer. Å være barnehageleder kan være en ensom jobb. Men ved å ha fokus på lederteamet, kan dere sammen skape gode ringvirkninger for hele barnehagen, sier Våge og påpeker:

− Vi vet at ledelse gir ringvirkninger, så sørg for at disse ringvirkningene blir gode.

God ledelse i barnehagen

En god leder, være seg styrer eller pedagogisk leder, tar ansvar, har eierskap til barnehagen og bryr seg om de ansatte den skal lede.

− En god leder viser relasjonelt mot og våger å ta opp det som er nødvendig for å få til en forbedring. En god leder tar den vanskelige samtalen og er rustet til å håndtere konflikter som kommer. En leder som ikke klarer dette, vil skape negative ringvirkninger som går ut over arbeidsmiljøet i barnehagen. Derfor er det viktig å styrke seg som leder, sier hun.

Fagfolkene i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring med å jobbe spesifikt mot barnehagesektoren, og de har observert hva som skiller gode fra mindre gode arbeidsmiljø – og god fra mindre god ledelse i barnehagen.

− Vi ser at det er forbedringspotensial i pedagogisk leder-rollen, sier Våge og forteller om noen punkter ansatte ønsker mer av fra sin leder:

  • Mer tilbakemelding på jobben de gjør
  • En tydeligere ledelse
  • Kontroll og orden
  • Bedre informasjonsflyt
  • Mer tilstedeværelse på avdelingen

Fra forskning til praksis

Spesialist i ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter, forsket på arbeidsmiljø i sin masteroppgave.

− I min forskning kunne jeg se at de tilnærmet 1000 barnehageansatte som deltok i undersøkelsen, ønsket mer tydelighet og forutsigbarhet blant pedagogiske ledere og daglig leder, sier Kvaløsæter.

Barnehageansatte kunne fortelle at de opplever usikkerhet når leder ikke tar de nødvendige beslutningene og viser handlekraft.

− De ansatte ønsker at avgjørelser tas. At de kan se fremdrift og at ledelsen står for og i sine avgjørelser. Tydelighet handler mer om handling enn ord, sier Kvaløsæter.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sine undersøkelser viser til når ansatte opplever at jobben er meningsfull, og de får anerkjennelse og har kontroll over arbeid som utføres, trives de bedre på jobb.

− Og dette er faktorer som ledere kan påvirke, avslutter Kvaløsæter.

Ønsker du hjelp med ledelse i barnehagen? PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har flere kurs og er en god sparringspartner når du trenger råd.

Les mer om ledeleskursene våre eller ta kontakt med oss.

Tips for deg som er leder i barnehagen:

Med det nye kurset «Hva fungerer i kampen mot sykefravær og mistrivsel? Fra forskning til praksis i barnehagen» vil rådgiverne Hanne Kvaløsæter og Anette Grainger ta opp temaene sykefravær og arbeidsmiljø.

Les om kurset som holdes i flere byer og meld deg på.