Vi mottar mange henvendelser fra barnehager som lurer på hvordan de skal forholde seg til sykdommen hvis den kommer nær der de er, eller har barn/foreldre som har vært på reise i et område med smitteutbrudd.

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har skrevet råd og informasjon til befolkningen på sine sider om koronaviruset.

Bedriftslege Sven Tore Grimstad i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste oppfordrer barnehagene til å følge den informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet om utbruddet av pandemien med nytt koronavirus.

– Per i dag finnes det ikke noe spesifikk informasjon som gjelder for barnehager. Men i og med at barnehager er et møtepunkt for mange mennesker og i neste omgang deres familier hjemme, er det viktig at barnehagene kjenner til sine smittevernplaner og vet hvor de lett kan finne oppdatert informasjon, sier Grimstad.

Egen rutine i PBL Mentor HMS

Har barnehagen PBL Mentor HMS, finner dere beredskapskort for epidemi og HMS-rutinene «Smittsomme sykdommer» og «skjerpende hygienerutiner».

Vi anbefaler at rutinen gjøres ekstra kjent for alle ansatte og foreldre i barnehagen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjonen i tråd med epidemiens utvikling. Det er mye informasjon om sykdommen og råd om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Generelt er rådet å redusere smitterisiko ved å ha god hoste- og håndhygiene. Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Tiltak med karantene av personer, stenging av virksomheter, avlysing av aktiviteter og annet, vil være avhengige av lokale forhold. Myndighetene vil gi informasjon om dette etter behov.

Hold deg oppdatert i egen kommune

Kommunene har sine egne smittevernansvarlige leger som du kan kontakte for å få informasjon om lokale forhold. Vi oppfordrer barnehagen til å holde seg oppdatert på informasjonen gjennom kommunens nettside og ved behov også kontakt med smittevernlege i kommunen.

Barnehagene anbefales for øvrig å kontakte sin bedriftshelsetjeneste for generell rådgiving om barnehagens smittevernsarbeid.