Bedriftshelsetjeneste inviterer til frokostseminar i Stavanger 28.mars

Sykefraværsforebygging og oppfølging av sykmeldte oppleves for mange som en utfordrende og tidkrevende del av det å være barnehageleder.

Dette frokostseminaret skal hjelpe deg med å øke kvaliteten på arbeidet med sykefraværet i barnehagen – og gi forskningsbaserte verktøy for å forebygge og redusere sykefravær.

Vi tar med oss erfaringer og tilbakemeldinger fra barnehager vi jobber med, og ser på hva de selv sier fungerer i håndtering og oppfølging av sykefravær.

Seminaret passer for barnehageledere med personalansvar, HMS-ansvarlige og verneombud.

Når: tirsdag 28.mars kl. 08.30 til 10.30
Hvor: Scandic Stavanger Forus
Pris: kr 780,- pr person inkl. kaffe og en lett frokost.
Seminarholder: Anette H. Grainger, HMS rådgiver/fysioterapeut PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Meld deg på her!

Frokost serveres fra kl. 08.15, seminaret starter kl. 08.30.

Seminaret tar for seg følgende tema innen sykefravær:

Dette vet vi fungerer – funn fra IA-bransjeprogram for barnehage

  • IA-bransjeprogram har oppsummert hva som fungerer når det gjelder å forebygge sykefravær i barnehagesektoren.
  • Presentasjon av innsatsområder og sykefraværsverktøy.

 

Kort presentasjon av forskning og funn

  • Presentasjon av funn fra seminarholder Anette H. Grainger sin masteroppgave med forskning på ansatte i barnehager: «Årsakssammenheng mellom transformasjonsledelse og grunnleggende behovstilfredsstillelse, jobbtilfredshet og sykefravær i norske barnehager».
  • Trepartssamarbeid (samarbeid i HMS-gruppe) gir lavere sykefravær.
  • Arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i barnehagetjenesten.

 

Tilretteleggingsplikt

  • Hva er tilrettelegging, og hvordan gjennomføre dette i barnehagen?
  • Tilrettelegging så langt det er mulig.