Det har vært en uvanlig og krevende vår for veldig mange. Også for barnehagene har det vært en spesiell tid hvor man har måttet endre driften raskt. Dette kan ha tæret på de ansatte, og det er viktig at de nå ivaretas.

Stress og press over en lengre periode kan føre til sykmeldinger eller konflikter blant ansatte. Det psykososiale arbeidsmiljøet i barnehagen kan svekkes om dette ikke tas tak i og følges opp. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste hjelper ansatte og ledere i barnehagen til å takle ulike situasjoner for å unngå sykmeldinger eller for å nøste opp i konflikter.

God og tydelig ledelse er viktig under perioder som den vi har vært og fortsatt står i. For mange ledere ble det helt nye utfordringer og det kan være sunt å se seg tilbake og evaluere det som skjedde. Ledelse er i utgangspunktet krevende. Under koronapandemiens første måneder kan det ha vært vanskelig å ivareta de ansatte samtidig som man måtte fatte raske beslutninger.

Hvordan står det til med arbeidsmiljøet i din barnehage etter denne hektiske våren? Er de ansatte slitne? Har dere høyt sykefravær? Vi hjelper deg å ta tak i de utfordringer dere måtte stå i og gir råd om hvordan best håndtere ulike tema.

Psykososialt arbeidsmiljø

Å skape en arbeidsplass der folk trives er det beste du kan gjøre for å holde sykefraværet nede. Vi hjelper deg med å forstå hva som fungerer, og hva du kan gjøre for å forbedre det.

Vi bistår med å kartlegge arbeidsmiljøet. Dette gjør vi ved hjelp av arbeidsmiljøundersøkelser, intervju av ansatte og fellesmøter. Sammen finner vi gode tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

Sykefraværsoppfølging

Er det et høyt sykefravær i barnehagen? Vi kan hjelpe både leder og den ansatte. Du får hjelp til:

  • Rådgivning og veiledning til både arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Innføring av sykefraværsrutiner
  • Lage og gjennomføre oppfølgingsplaner
  • Dialogmøter, individuelle støttesamtaler og sykefraværssamtaler

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon (75 55 37 00), så blir vi sammen enige om hva vi kan hjelpe akkurat din barnehage med. Du kan også lese mer om vårt tilbud her.