For mange barnehager i dette landet, faller årets første planleggingsdag på 3.januar. Da samles flere av dere for å legge en slagplan for det nye året. Vi setter opp to gratis webinarer denne dagen, og du kan komme med innspill til innhold!

Vi gjennomfører to live webinarer 3.januar, ett for PBL Mentor Kidplan klokken 10.00 og ett for PBL Mentor HMS klokken 12.00.

Hva ønsker din barnehage å lære mer om eller få en liten oppfriskning på? Meld deg på webinar og send oss dine innspill!

Vi setter av 45 minutter til hvert webinar, og så vil varigheten avhenge av hvor mange tema og ønsker vi mottar fra dere.

Webinaret med PBL Mentor Kidplan kan for eksempel omhandle den nye ukeplanen, hjemmesiden, hvordan bruke rapporter, samtykke, tilganger hos de ansatte eller hvordan kommunisere med foreldrene.

Webinaret med PBL Mentor HMS kan for eksempel omhandle hvordan registrere tilsyn, systematisere internkontroll-arbeidet, gjennomføring av sjekkliste, redigering av dokumentasjon/revisjon eller internkontroll-arbeid i forbindelse med barnehageloven.

Eller noe helt annet du kunne tenke deg? Meld deg på webinar og send dine innspill!

Frist for å komme med innspill er 14.desember, og ikke lenge etter publiserer vi hvilket innhold vi tar med i webinarene.