Hvis en ansatt møter opp på jobben i ruset tilstand vil det kunne få konsekvenser i form av redusert arbeidsutførelse, svekket sikkerhet og negativt omdømme for barnehagen eller skolen.

Hva kan du gjøre før dette skjer?

I forkant av en slik hendelse er det være lurt å lage en rusmiddelpolitikk om hvordan dere ønsker å ha det hos dere når det kommer til rus og avhengighet. Herunder må det defineres hva som er uakseptabel rusmiddelbruk og spilleatferd. Alle ansatte har et ansvar for å følge rusmiddelpolitikken og for å melde ifra dersom de opplever at kollegaer har et rusproblem som får konsekvenser for arbeidet.

Hensikten med en rusmiddelpolitikk er å skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte og ledere om hva som gjelder med tanke på bruk av rusmidler og spill. Dersom ruspolitikken er godt kjent blant de ansatte, så kjenner også de til rutinene for hva som skjer om en ansatt bryter med regelverket.

Her er 10 punkter barnehagen eller skolen kan diskutere for å lage egne kjøreregler: 

  • Hvordan vil vi ha det hos oss?
  • Hva er akseptabel bruk og når er bruken uakseptabel?
  • Hvordan unngå at våre drikkesituasjoner skader vårt omdømme?
  • Kan vi akseptere alkohollukt og bakrus på jobb?
  • Hva slags holdning har vi til bruk av hasj (og andre illegale rusmidler) på fritiden?
  • Hva gjør vi når spilleaktiviteter går ut over jobb?
  • Hva anses som brudd på policy og hvordan håndtere det?
  • Hva slags hjelp kan barnehagen eller skolen tilby ansatte med rus- og avhengighetsproblemer?
  • Hvem skal du gå til hvis du selv har et problem?
  • Hvem skal du gå til hvis du er bekymret for om en kollega har et problem?

Kjørereglene legges inn i personalhåndboka.

Hvilke konsekvenser får dette for den ansatte?

Hvis en ansatt møter opp på jobb i ruset tilstand, ber du som leder den ansatte å gå hjem, og kaller den ansatte inn til samtale påfølgende dag.

Konsekvensen av en slik hendelse vil avhenge av omfanget og hver enkel situasjon må vurderes individuelt. En første reaksjon kan være å gi en advarsel ved brudd på rusmiddelpolitikken, og om dere kan bistå med hjelp for videre oppfølging. Hvilken oppfølging av ansatte som barnehagen eller skolen tilbyr bør også inngå som en del av rusmiddelpolitikken. Akan, kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, har laget en veileder som beskriver blant annet hvordan oppfølging av en slik hendelse kan ivaretas. Dette kan også gjøres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Hvis det er usikkerhet om hvordan man skal håndtere en konkret situasjon, kan man også innhente juridisk bistand.

For deg med PBL Mentor HMS

I HMS-håndboken finner du en rutine som beskriver hvordan barnehagen jobber med rusmiddelbruk i forbindelse med jobb. Dere har også tilgang til personalhåndboken hvor dere legger inn rusmiddelpolitikken som dere har blitt enige om.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis