Desember er en måned fylt med glede, kos og kriblinger. Men denne tiden kan også by på vanskelige følelser for mange.

− Dette er tiden for å løfte blikket og bruke tid på å pleie den gode relasjonen. Både små og store i barnehagen trenger å bli tatt vare på, men det kan kreve noe av oss, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge.

Barna er den første og største grunnen til at ansatte i barnehagen har valgt jobben sin.

− Ansatte i barnehagen etterstreber hver dag å se hvert enkelt barn og være emosjonelt tilgjengelig. I tillegg har ansatte mange andre hensyn og krav de skal ta stilling til, som kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer, melde avvik og følge sjekklister, gjennomføre brannøvelser, kunne førstehjelp, og ha et godt forhold til foreldrene, sier Våge og legger til:

− Ikke minst skal de ha et godt og trygt psykososialt arbeidsmiljø mellom de voksne i barnehagen. Og det er i relasjonen vi kan jobbe med grunnlaget for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Psykososialt arbeidsmiljø bidrar til å styrke den psykiske helsen til de ansatte. Tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at 38 prosent av barnehageansatte opplever høye emosjonelle krav i arbeidet knyttet til nær kontakt med barn og foresatte.

− Vi vet at slike emosjonelle krav kan føre til at ansatte blant annet blir lei seg, ukonsentrerte og slitne. På sikt kan det gi utslag i helseproblemer, psykiske helseplager og sykemeldinger, sier Våge.

Dersom de ikke får bearbeidet og regulert følelsene sine, kan de vanskelige opplevelsene hope seg opp.

− Den beste måten å få bearbeidet slike vanskelige opplevelser på, er gjennom samtaler med kollegaer eller leder, og da er det viktig med en god relasjon i bunn. En god relasjon er bare der, i bunnen av alt. Gode relasjoner er avgjørende for livskvalitet, både for store og små, men det kommer ikke av seg selv. Det krever noe av oss, sier Frøydis Våge.

Hvordan er arbeidsmiljøet i barnehagen din? Bestill en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse på kampanje i januar! Se lenger ned for priser.

Sett av tid til samtaler

I følge Våge er et godt psykososialt arbeidsmiljø forebyggende når barnehageansatte kjenner på emosjonelle krav.

− Å vite at dine kollegaer vil deg vel, og å kjenne at du er en del av et fellesskap hvor det er mulighet for kollegastøtte, gjør det trygt å dele følelsene man kjenner på, sier Våge.

Hun forteller at det er viktig å skape en kultur for god kollega- og lederstøtte – og til å sette av tid til samtaler. Oppfordringen er:

−  La det bli en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet!

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring med å tilby støtte og rådgivning til barnehager over hele landet.

− Vi kan gi gode innspill til hvordan barnehagen kan bygge et godt psykososialt arbeidsmiljø og gode relasjoner. Vi kan bidra gjennom individuelle støttesamtaler, og vi kan bidra i prosesser med å gjøre pedagogiske ledere bedre rustet til å veilede ansatte på sin avdeling. Og om du ønsker hjelp til å gjennomføre samtaler når kollegaer kjenner på vanskelige følelser, kan vi også bistå, sier Frøydis Våge.

I januar har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kampanje på elektronisk arbeidsmiljø undersøkelse.
Vi tilbyr to ulike undersøkelser til kampanjepris:

Psykososialt arbeidsmiljø, ledelse til kun kroner 340 per ansatt.

Psykososialt arbeidsmiljø, ledelse og fysisk til kun kroner 390 per ansatt.

Les mer om hva du får i en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse, og legg inn rabattkoden Januar2023 i bestillingsskjema for å få kampanjepris.