Det er mange vurderinger som må gjøres når barnehagene nå opplever historisk høyt sykefravær: Er det forsvarlig å ha åpent? Kan vi gjennomføre turer? Hvordan skal vi organisere de ansatte og lokalene?

Med flere spørsmål som surrer i bakhodet på daglig leder, kan et godt verktøy være til god hjelp når man skal ta reflekterte avgjørelser.

Barnehagedagen skal gå rundt

Mange barnehager opplever nå høyt covid-19-relatert sykefravær, som gjør det vanskelig å opprettholde driften og åpningstidene i barnehagene.

Direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, May Liss Tobiassen, er klar på at sikkerheten til barna har høyeste prioritet.

− For å være best mulig forberedt, er det mange faktorer som må vurderes. For å ta gode beslutninger og ivareta hensynet til barns beste på en god måte, er det viktig at barnehagene forbereder seg på forskjellige scenarioer.

− En risikoanalyse er en nyttig metode for å vurdere ulike scenario, og for å finne tiltak for hvordan barnehagedagen skal gå rundt med lavere bemanning, sier Tobiassen.

Risikovurdering med MentROS

I begynnelsen av februar lanserte PBL Mentor HMS en ny metode for risikovurdering. Med MentROS kan barnehager og skoler gjennomføre ROS-analyser lekende lett med ferdige eksempler og veiledning fra start til slutt.

− I samråd med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, har vi nå laget et eksempel som barnehagene kan bruke for å risikovurdere bemanning. Under risikoområdet som heter «Personalet og bemanning», kan du lettere få oversikt over det totale risikobildet og gjennomføre vurdering av bemanning systematisk, sier produktsjef i PBL Mentor Marianne Amundsen Bergrud.

Hun forteller at MentROS er et godt verktøy for å gjøre konkrete vurderinger knyttet til barnehagens egen situasjon.

− Eksempelet tar utgangspunkt i mange av utfordringene barnehagene opplever med lavere bemanning. Løsningene for barnehagene kan være ulike, derfor er det viktig at du gjennomfører egne vurderinger slik at løsningene blir relevante for din barnehage, avslutter Bergrud.

Ønsker du å teste risikoanalysen? Prøv PBL Mentor HMS gratis!  

Er du PBL-medlem? Les mer om hva barnehagene kan gjøre ved bemanningskrise under pandemien.