I PBL Mentor HMS jobber vi kontinuerlig med å utvikle systemet slik at det imøteser våre brukeres behov og ønsker, samt forbedringer som er naturlig å ta underveis.

I høst har vi lansert stort og smått som vi tenkte å oppsummere her:

Tilsyn

Som du sikkert har fått med deg, så har vi lansert en egen flis som heter «Tilsyn». Her kan barnehagen/skolen registrere sine tilsyn og enkelt holde oversikt over prosessen, og hvilke tilsyn som har vært tidligere.

Forbedringer i beredskapskort

Nå er det også mulig  å lagre kladd i beredskapskortene. På denne måten trenger du ikke å publisere beredskapskortene med en gang når du er inne og redigere disse eller lager nye. Kladden fungerer på samme måte som i rutinene og artiklene.

Her er det nå også mulig å huke av om beredskapskortene gjelder barn, voksne eller begge deler.

Flyttet søkefelt

Søkefeltet i HMS-håndbok, lederhåndbok og personalhåndbok er flyttet ut til oversikten over alle rutiner og artikler. Her søker du som før, men søkefeltet er blitt mer tilgjengelig. Det søkes i overskrift samt hensikten i rutinen og artikkelen.

Konsern-publisere ned dokumenter i arkiv

Nå kan konsernene publisere ned filer i arkivet til sine underenheter.

 

Fremover skal vi blant annet utvikle Dashbord. Dette er noe vi ser for oss blir lansert første kvartal 2020. Dashbord er for hver enkelt barnehage og konsern. Her kan du følge med HMS-arbeidet på en god og oversiktlig måte.

Det vil også komme flere nyheter, bare følg med på oppdateringsflisen inne i systemet.