Verktøyet som gjør barnehagen bedre og tryggere!

PBL Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt HMS-arbeidet i barnehage.

Komplett HMS-system

Lær beste praksis og få oversikt over krav, anbefalinger og rutiner.

Gratis support

Gratis support og opplæring. Brukervennlig system som passer alle.

Personalhåndbok

Gir ledere og ansatte oversikt over rettigheter, plikter og goder.

Beredskap


Skulle en situasjon oppstå er beredskapsknappen god å ha! Når du trykker på denne får du opp beredskapskort for flere alvorlige hendelser som kan skje i barnehagen eller på skolen. Du bestemmer selv hvilke beredskapskort som skal være tilgjengelig. Du henter «beste praksis-maler» som ligger i systemet og tilpasser disse til din barnehage eller skole.


Beredskapsknappen gir deg og dine medarbeidere rask tilgang til beredskapsplan når krisen rammer din barnehage eller skole.


Sjekklister


Du har tilgang på sjekklister direkte fra mobilen. Her finner du sjekklister til det meste, og du kan enkelt gjennomføre vernerunder og lage huskelister for å følge opp HMS-arbeidet. Du sparer tid og får samlet all dokumentasjon på et sted med våre digitale sjekklister.


Du har også full kontroll på når vernerundene er gjennomført og hvem som gjennomførte disse.


Avvik


Send inn avvik rett fra mobilen og få beskjed når et avvik er levert og lukket. Du får full kontroll på avvik, tiltak, tidligere avvik og statistikk med avviksfunksjonen i PBL Mentor HMS.


Den av dine medarbeidere som har levert avviket får tilbakemelding når avviket er behandlet. Du kan motivere dine medarbeidere til å følge opp avvik med vår smarte avviksløsning.


Personalhåndbok


Personalhåndboken er en frittstående modul som kan legges til i PBL Mentor HMS. I personalhåndboken kan dine medarbeidere få svar på personalspørsmål, som for eksempel hvor mange egenmeldingsdager de har krav på og hvordan søke om permisjon og ferie. Personalhåndboken nås fra alle mobile enheter, slik at dine medarbeidere vil finne frem til denne informasjonen også når de er hjemme.


Du finner personalartikler med gjeldende regelverk og PBL sin tariffavtale som du kan kopiere og ta utgangspunkt i. Disse er tilgjengelig i malbiblioteket. Vi har også laget egne artikler for deg uten tariffavtale med PBL.


Personalhåndboken samler barnehagens personalpolitikk på et sted, gjør det enkelt for de ansatte å finne informasjon og reduserer spørsmålene til deg som personalleder.


HMS-håndbok


HMS-håndboken gir deg tilgang til malbiblioteket. Her kan du enkelt velge de «beste praksisrutinene» som passer for din barnehage eller skole. Våre rutiner er til enhver tid oppdatert etter gjeldene HMS-regelverk for barn og ansatte. Her får du også en oversikt over hvem av de ansatte som har lest rutinene, slik at du kan følge opp ved behov.


HMS-håndboken er din egen HMS-sjef som oppdatere deg om lovendringer og foreslår «beste praksis-rutiner» slik at du oppfyller alle HMS-krav.


Lederhåndbok


Lederhåndboken er et unikt tilbud til våre medlemmer som har tariffavtale i PBL.


Lederhåndboken er et oppslagsverk for deg som er personalleder og gir råd og veiledning om alt fra hva du ikke har lov å spørre om i et intervju til hva du må huske på dersom du må si opp en ansatt.


Lederhåndboken følger ansettelsesforholdet fra ansettelse til oppsigelse.


Prøv gratis i 30 dager!

Registrer deg og prøv PBL Mentor HMS gratis og uforpliktende i én måned.

Prøv gratisSe pris

Konsernmodell

I PBL Mentor HMS har vi utviklet en egen løsning for deg som barnehageeier med flere barnehager.

Med vår konsernløsning vil du få muligheten til å kunne sette opp HMS-håndboken for alle barnehager. Ved at en person gjør denne jobben, sparer dere tid og dere sikrer konserngjennomgående HMS-praksis. Konsernløsningen gir deg også muligheten til å kunne se hvordan de ulike barnehagene følger opp HMS-arbeidet sitt. Du kan også ta ut konsernrapporter på avvik og andre HMS-oppgaver.