Verktøyet som gjør HMS-arbeidet interessant og nyttig! 

PBL Mentor HMS er et digitalt verktøy der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt internkontrollarbeid i din bedrift.

Interkontrollsystem

Få et komplett HMS-system som ivaretar alle internkontrollkrav i virksomheten.

Gratis support

Gratis support og opplæring. Brukervennlig system som passer alle.

Medvirkning

Systemet tilrettelegger og sørger for at alle kan medvirke i HMS-arbeidet

Beredskap

Skulle en situasjon oppstå er beredskapsknappen god å ha! Her får du rask tilgang til beredskapsplanen dersom krisen rammer din bedrift.

Sjekklister

Du sparer tid og får samlet all dokumentasjon på ett sted med våre digitale sjekklister. Direkte fra mobilen kan du enkelt gjennomføre vernerunder og lage huskelister for å følge opp HMS-arbeidet.

Avvik

Send inn avvik rett fra mobilen og få beskjed når et avvik er levert og lukket. Med vår smarte avviksløsning blir det enklere for alle å levere avvik.

Personalhåndbok

Personalhåndboken er en frittstående modul som kan legges til i PBL Mentor HMS. Den samler personalpolitikken på ett sted og gjør det enkelt for de ansatte å finne informasjon om ferie, fravær og andre personalspørsmål.

HMS-håndbok

HMS-håndboken er din egen HMS-sjef som oppdaterer deg om lovendringer og foreslår «beste praksis-rutiner» slik at du oppfyller alle HMS-krav.

Lederhåndbok

Lederhåndboken er et oppslagsverk for deg som er personalleder og gir råd og veiledning om alt fra hva du ikke har lov å spørre om i et intervju til hva du må huske på dersom du må si opp en ansatt.

Vi samarbeider med Medco dinHMS gruppen

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er offisiell partner i Medco dinHMS gruppen som tilbyr bedriftshelsetjenester og kurs, til alle bedrifter og kommuner i hele Norge. Sammen skaper vi arbeidsglede.

For ytterligere informasjon om avdelinger, lokasjon og tjenester:

Les mer

Om oss

Vi i PBL Mentor AS jobber blant annet med å skape et smart, enkelt og godt HMS-verktøy.

PBL Mentor startet med utvikling av produkter og tjenester allerede i 2005. Vi utvikler gode løsninger primært for barnehagesektoren, men også andre bransjer finner våre løsninger smarte og effektive.

I tillegg til IK-systemet PBL Mentor HMS tilbyr vi også en kommunikasjonsløsning for barnehager og skoler.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er også en del av PBL Mentor AS, og er landets eneste bedriftshelsetjeneste med ekspertkunnskap på problemstillinger som omhandler barnehagen.

Vi sitter sammen med resten av PBL på PBL-huset i Bodø.

PBL Mentor AS er et heleid datterselskap av PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Personvernerklæring