– Vi har tilpasset PBL Mentor HMS med ny sjekkliste, koronarutine og beredskapskort for å gjøre det enklere for våre barnehager. De ansatte har nok å gjøre. Her må vi trø til og bidra der vi kan, sier produkteier Marianne Amundsen Bergrud.

Ny veileder for smittevern og arbeidet med å gjenåpne barnehagene har skapt et stort behov for informasjon ute i barnehagene. HMS-systemet PBL Mentor HMS er nå tilpasset med flere nye funksjoner for å hjelpe barnehagene.

Prøv PBL Mentor HMS gratis.

Dette er lansert
I PBL Mentor HMS finner du blant annet følgende som angår korona-situasjonen:

Risikovurdering

  • Koronasituasjonen ved gjenåpning av barnehager

Sjekklister

  • Hygiene og smittevern
  • Koronasjekkliste
  • Forsterket smitteverntiltak og renhold under koronapandemi

Rutiner og beredskapskort

  • Smittsomme sykdommer
  • Skjerpende hygienerutiner
  • Koronarutine
  • Håndhygiene
  • Pandemi beredskapskort
  • Beredskapskort: Mistanke om koronasykdom i barnehagen

Internkontrollsystemet PBL mentor HMS er tilgjengelig for alle barnehager, både private og kommunale.

Er du PBL-medlem er også noe av dette og andre maler tilgjengelig også via pbl.no.

Jobbet på spreng

Det har vært viktig å få dette innholdet raskt ut til alle kunder av PBL Mentor HMS. Slik kan barnehagene nyttiggjøre seg av dette før og etter gjenåpning av barnehagene.

– Vi håper dette kan lette arbeidet med innføring av nye smittevernstiltak noe, sier Bergrud.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din kommune / barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss eller se webinar i opptak.