– Vi har tilpasset PBL Mentor HMS med ny koronarutine og beredskapskort for å gjøre det enklere for våre skoler. Det er viktig at dette er på plass nå når skolene åpner igjen, sier produkteier Marianne Amundsen Bergrud.

Ny veileder for smittevern i skolene og arbeidet med å gjenåpne skolene har skapt mange nye oppgaver. HMS-systemet PBL Mentor HMS er nå tilpasset med flere nye funksjoner for å hjelpe skolene i dette arbeidet.

Prøv PBL Mentor HMS gratis.

Dette er lansert
I PBL Mentor HMS finner du blant annet følgende som angår korona-situasjonen:

Risikovurdering

  • Koronasituasjonen ved gjenåpning av skoler

Sjekklister

  • Koronasjekkliste
  • Forsterket smitteverntiltak og renhold under koronapandemi

Rutiner og beredskapskort

  • Smittsomme sykdommer
  • Skjerpende hygienerutiner
  • Koronarutine
  • Håndhygiene
  • Pandemi beredskapskort
  • Beredskapskort: Mistanke om koronasykdom i skolen

Internkontrollsystemet PBL mentor HMS er tilgjengelig for alle skoler.

Jobbet på spreng

Det har vært viktig å få dette innholdet raskt ut til alle kunder av PBL Mentor HMS. Slik kan skolene nyttiggjøre seg av dette før og etter gjenåpning.

– Vi håper dette kan lette arbeidet med innføring av nye smittevernstiltak noe, sier Bergrud.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din skole, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis

Vil du vite mer?

Vi gjennomførte et webinar 23. april om dokumentasjon i PBL Mentor HMS om gjenåpning av skolene. Fikk du ikke med deg dette, kan du se i opptak her.