Denne uken lanserte PBL Mentor sin egen Facebook-side. – Her skal vi dele gode tips og råd til hvordan dere jobber med HMS og kommunikasjon i barnehagen, sier Trine Holmvåg faglig ansvarlig i PBL Mentor.

Eksempel på hva som vil deles er rutiner og sjekklister for kontroll av utelekeområdet, HMS-årshjul, hvorfor det er viktig med god kommunikasjon med foreldrene og mye annet.
– Vi starter vår egen Facebook-side for å ha en kanal hvor vi kan kommunisere ut mer om de tema vi jobber med til daglig. Det er fint å ha sin egen kanal, så slipper dette blandes med mye av informasjon om interessepolitisk arbeid, politikk og organisasjonsarbeid, sier Holmvåg.

Trine Holmvåg, fagansvarlig HMS og teamleder PBL Mentor

Laget en plan

– Vi kommer til å fokusere på det som til enhver tid opptar barnehagene, men mye er sesongbetont også, sier Holmvåg og viser til planen for publisering som inneholder tema som blant annet:

• Beredskapsarbeid
• Personvern
• Mobbing
• Måltid i barnehagen
• Konflikthåndtering
• Telling av barn
• Legemiddelhåndtering i barnehagen

– Det som er viktig for oss er å kunne gi våre kunder og potensielle kunder tips og råd som er relevante for dem i hverdagen. Barnehager og skoler har et ganske omfattende HMS-regelverk å forholde seg til, siden de skal passe på både barn og ansatte. Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å gjøre dette komplekse regelverket mer forståelig med konkrete anbefalinger, forklarer Trine Holmvåg.

Følg oss gjerne!

Ønsker innspill på tema

For å sikre at innholdet er relevant for våre følger forteller Holmvåg at de vil publisere saker, råd og tips om tema som er aktuelle for barnehagene.
– Vi tar gjerne imot forslag på saker og tema vi kan ta opp. Det skal være nyttig å følge oss på Facebook, avslutter Trine.