Hva har denne muntre gjengen til felles? De er assistenter i Læringsverkstedet Maurtua og Gustavas Hage, har langt fartstid som kolleger, er alle passert 55 år, besitter en enorm kompetanse og erfaring, og har knapt en eneste fraværsdag. De er den viktige seniorgruppen som nå kommer for fullt inn i barnehagene. 

Nina Jørgensen (56), Nina Dale (55), Liv Havenstrøm (59), Tone Groa (58) og Heidi Realfsen (56) er fem av i alt 10 ansatte i Læringsverkstedets barnehage Maurtua og Gustavas Hage i Skien, som alle er klassifisert som seniorer. Altså passert 55 år, og for de aller fleste betyr det at de er inne i sine ti siste yrkesaktive år i barnehagen.

Godt ivaretatt

Det er de ikke alene om å være. Andelen eldre ansatte i private barnehager er økende for hvert år, og det er ventet å stige ytterligere de neste årene. Utfordringen er at mange ansatte faller ut av barnehagen før pensjonsalder. Men det er ikke tilfelle i Læringsverkstedet Maurtua og Gustavas Hage i Skien. Her er det til sammen 10 ansatte som alle er eller blir 55 år i år, og ingen av dem har noen umiddelbare planer om å trekke seg tilbake.

Les også: Nå kommer seniorbølgen

– Vi trives jo veldig godt her, men det er et viktig poeng å få frem at vi blir veldig godt ivaretatt. Vi opplever at vi blir sett og føler oss verdsatt. Det betyr mye for oss at vi har en god seniorpolitikk og vi hører andre snakker varmt om vår ordning, sier de fem seniorene vi møter på pauserommet i Maurtua.

Latteren sitter løst og det er ingen tvil om at kvintetten har det godt sammen på jobb.

– Det er viktig for oss at vi har et godt arbeidsmiljø, at rammene er i orden og at det er stabilitet. Det har vi i aller høyeste grad her. Og vi opplever å bli satt pris på av foreldrene og ikke minst barna som er veldig glade i oss, påpeker de.

Viktig for mangfoldet

Maurtua og Gustavas Hage er to avdelinger i Læringsverkstedet som samarbeider tett sammen, med en stor og en liten barnehage som har henholdsvis 46 og 12 ansatte, hvor henholdsvis 7 og 3 av disse er i seniorgruppen. At seniorene skal trives og føle seg verdsatt, er noe de to styrene Edle Iversen og Nicolas Sjøgren er opptatt av.

– Seniorene er veldig viktige for Læringsverkstedet, men også for vår barnehage. Vi vil jo beholde dem lengst mulig. De er en del av mangfoldet på arbeidsplassen og en betydelig ressurs som besitter en enorm kompetanse som vi ønsker å ha med oss så lenge som mulig, sier Edle Iversen.

Hun er selv 54 år og har bare måneder igjen før hun blir en del av seniorene i barnehagen, men bedyrer at det ikke er derfor denne satstingen er viktig for barnehagen.

– Læringsverkstedet har vært opptatt av å ta vare på seniorene i mange år og regionen vår Vestfold og Telemark har satt i gang flere tiltak for å gi seniorene det lille ekstra og hvor vi bidrar med tiltak i våre barnehager. Og det er ikke seniortiltakene vi skal spare penger på. Dette må vi satse på, fastslår Nicolas Sjøgren og Edle Iversen.

Steller godt med de eldste. Styrerne Nicolas Sjøgren og Edle Iversen er opptatt av å ta vare på seniorene for å holde dem i jobb så lenge som mulig. Det setter den blide seniorgjengen i bakgrunnen stor pris på.

Egne seniordager

I oktober i fjor arrangerte Læringsverkstedet i Vestfold og Telemark en egen seniordag for alle ansatte over 55 år i konsernets barnehager i fylket. Her fikk i alt 52 ansatte nyte en dag med foredrag, god mat og sosiale tiltak. Blant annet hadde de en halv dag med kurset «Lykkelig som senior» i regi av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

– Det var så hyggelig og bra samling. Bare det å komme seg ut en dag, treffe andre kolleger, få faglig påfyll og god lunsj var noe vi satte veldig stor pris på. Vi opplever oss sett og ivaretatt når de lager til egne tilstelninger for oss, sier de fem som allerede gleder seg stort til vårens seniorsamling med tematikken ergonomi og overgangsalder, samt digital teknologi i programmet. Også den delvis i samarbeid med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Det er også opprettet en egen Teams-gruppe for alle seniorene i Vestfold og Telemark som administreres av Edle Iversen.

– Her deler de aktuelle problemstillinger, artikler eller tips til hverandre om for eksempel tema de ønsker tatt opp til neste samling, utdyper hun.

Flere goder

I tillegg til årlige seniorsamlinger er Edle Iversen og Nicolas Sjøgren opptatt av å tilrettelegge for 55+-gruppen, slik at de skal ha gode arbeidsforhold selv om de drar på årene.

I tillegg til medarbeidersamtaler, gjennomfører de to ganger i året seniorsamtaler for alle ansatte over 55 år.

– På den måten får vi avdekket hvilke behov hver enkelt ansatt har. Hvilke forventninger de har og om det er forhold vi trenger å forbedre for at de skal kunne fortsette i jobb. For mange eldre arbeidstakere oppfattes støy som mer utfordrende enn for yngre medarbeidere. Ergonomisk kan det også være utfordrende med tunge løft og mye bøy ved påkledning, spesielt på småbarnsavdelingen. Seniorene får derfor i samråd med styrer bestemme selv hvilken avdeling de vil være på, sier Iversen.

I tillegg sørger hun og Nicolas Sjørgren for at de ansatte har de ergonomiske hjelpemidlene som de trenger i arbeidsdagen.

– Og vi får lov å ta oss pauser hvis vi kjenner at vi er sliten eller trenger en liten time-out. Det fine er også at våre øvrige kolleger er veldig flinke til å støtte oss og vise forståelse for at vi får det lille ekstra. Det setter vi stor pris på, tilføyer Nina Dale.

I tillegg har seniorene i Læringsverkstedet ekstra fridager fra fylte 58 år. Les mer om ordningen her.

Blir så lenge helsa holder

Edle Iversen og Nicolas Sjøgren skryter uhemmet av sine eldste kolleger og mener de fortjener alle godene etter en lang og tro tjeneste.

– De er jo aldri syke og noen ganger må vi nesten beordre dem til å holde seg hjemme. Og selv om de har vondter, klager de aldri.

Så hva tenker seniorene selv om fremtiden? Hvor lenge ser de for seg at de blir værende i jobb?

– Så lenge helsa holder ønsker jeg å fortsette, sier Nina Jørgensen (56).

– Hvis jeg får muligheten så ser jeg for meg at jeg skal jobbe til jeg er 65. Men da er det også slutt, sier Tone Groa (58).

Vanskelig å si. Jeg ønsker å jobbe så lenge jeg kan og så lenge helsa holder, svarer Liv Havenstrøm (59).

– Jeg håper jeg kan jobbe så lenge som mulig. Stresset og tempoet kan ta meg, men det å bli ivaretatt slik vi blir, gjør at det er veldig godt å være i jobb, sier Nina Dale (55).

– Det blir i alle fall ikke enkelt å slutte når vi blir så godt ivaretatt, oppsummerer Heidi Realfsen (56) med samtykkende nikk fra de fire andre.

Stortrives i jobb. Fra venstre Liv Havenstrøm (59), Tone Broa (58), Nina Jørgensen (56), Nina Dale (55),  og Heidi Realfsen (56) ser ikke på seg selv som noen seniorer, men setter stor pris på hvordan Læringsverkstedet Maurtua og Gustavas Hage tar vare på dem etter fylte 55 år.  – Vi føler oss ikke som seniorer, men helt på høyde med andre kolleger, men det er jo hyggelig å bli så godt ivaretatt, sier de fem.