Alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som mulig, og målinger må utføres mellom 15.oktober – 15.april.

HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Sølvi Mellingen, forteller at radonnivået i en barnehage kan endres over tid, og målinger må gjøres jevnlig.

− Det anbefales langtidsmåling av radon med sporfilm i minst to måneder for å dokumentere nivå av radon, dette kalles trinn 1-måling. Barnehagen kan gjennomføre trinn 1-måling selv, ved å gå til innkjøp av sporfilmer og følge måleinstruksjonene som medfølger produktet. For eksempel er Eurofins en av flere mulige leverandører.

Hun forklarer at målinger bør ikke planlegges når det er ferie og perioder barnehagen er i lite bruk:

− Normal bruk gir normal utluftning, og det er vesentlig for å få en representativ måling. Dersom resultatene fra disse målingene viser årsmiddelverdi over tiltaksverdi – 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) – må barnehagen gjennomføre en trinn 2-måling eller gjennomføre permanente tiltak for å redusere radonnivået. Det kan vi bistå barnehagene med.

Strålevernforskriften stiller krav til at alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som mulig. Les mer om strålevernforskriften for radonmåling på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider. 

− Du må kunne fremvise dokumentasjon på langtidsmåling av radon, sier Mellingen.

Radonmålinger skal gjennomføres i rom hvor personalet og barna er mye til stede. Dette kan være oppholdsrom med kjøkken, lekerom, kontor eller møterom.

− Prioriter oppholdsrom som kan være utsatt for radontilførsel, for eksempel rom med dårlig ventilasjon eller som er nær trapper, heissjakter eller rørgjennomføringer mot grunnen. Toaletter defineres ikke som oppholdsrom, sier Mellingen.

Målinger skal gjøres i oppholdsrom i alle etasjer som har bakkekontakt.

Hun sier at barnehagen må velge et rom der gulv eller minst én vegg har kontakt med bakken. Vurder også behov for måling i høyere etasjer. Dette kan være aktuelt dersom radonkart for området viser at bygningen er plassert i et spesielt radonutsatt område.

− Merk gjerne av på deres plantegning hvor dere måler radon, og ta heller med et rom for mye enn ett for lite. Dersom årsmiddelverdien er under tiltaksverdi, er det gjerne fem år til neste gang dere utfører måling. Og vær nøye med å følge instruksjonen fra leverandør når dere mottar sporfilmene som dere plasserer ut i barnehagen, legger hun til.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe barnehagen med radonmåling.

− Vi kan veilede barnehagene på hvordan de går frem for å måle, og vi kan bistå dersom barnehagen får høye måleresultater. Blant annet tilbyr vi tjenester som å hjelpe barnehagen med å vurdere antall målesteder før de bestiller sporfilmer, avslutter Mellingen.

Ønsker du å vite mer om Radonmåling i barnehagen eller trenger hjelp? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.