En helsesamtale kartlegger den ansattes bekymringer rundt egen helse, livssituasjon eller andre saker som opptar og påvirker den ansatte i jobben.

Avdelingsleder i Bedriftshelsetjenesten, Hanne Bjerke, forklarer fordelene med en helsesamtale og hvordan bedriftshelsetjenesten kan hjelpe din barnehage.

På spørsmål om hvorfor barnehagen bør gjennomføre en helsesamtale, forteller avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke, om foreldene med kartleggingen.

− En helsesamtale gjør det enklere for barnehagen å skaffe en oversikt over utfordringer hos den enkelte eller eventuelt flere ansatte. Det kan styrke de ansattes ansvar og bevissthet rundt egen helse i arbeidet. Ikke minst opplever mange økt arbeidsevne og nærvær med å jobbe med egen helse. Og så forebygger det fravær, sier hun.

Helsesamtaler skal gi den ansatte en følelse av å bli hørt og sett, både som ansatt og som menneske.

− Slik kan vi unngå uhelse og bidra til økt tilstedeværelse, lavere sykefravær og livsmestring. Målet med en helsesamtale er å gi de ansatte et frirom for refleksjon over egen situasjon, gi råd til hvordan den ansatte kan håndtere hverdagen bedre, samt å bidra til å redusere eventuelle tankefeller og bekymringer, sier Bjerke.

Bestill en helsekartlegging av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Tidsbruk

  • Helsekartlegging – cirka 20 minutter å svare ut.
  • Helsesamtale – cirka 1,5 time. Samtalen kan gjennomføres fysisk på arbeidsplassen eller som nettmøte.
  • Videre oppfølging og tiltak avhenger av utfordringene den ansatte oppgir.
  • Ved ønske om oppfølgingstimer avklares dette med leder.

Gjennomføring

Den ansatte får tilsendt helsekartleggingsspørsmål i forkant av helsesamtalen med fokus blant annet på ernæring, fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer som påvirker den ansatte både i og utenfor arbeidet. Det vil også være spørsmål knyttet til arbeidsevne, eventuelle plager og hvordan disse potensielt påvirker arbeidssituasjonen.

Basert på svarene i kartleggingen gjennomføres helsesamtalen av en kyndig fagperson. Samtalen vil være taushetsbelagt, og leder vil kun videreformidles innhold fra samtalen om den ansatte ønsker dette. Da avklares det i så fall helt konkret hva som skal sies. Det utarbeides en rapport til arbeidsgiver med godkjenning fra den ansatte.

Ved flere samsvarende utfordringer som omhandler arbeidsmiljøet, kan rådgiver tilby tiltak på gruppenivå (for eksempel kurs eller egne prosesser).

Helsesamtale kan være et verktøy for kartlegging i ekspertbistandssaker, men skal ikke vedlegges i sin helhet i ekspertbistandsrapport til NAV.

Ønsker du å bestille en helsesamtale?
Send bestilling på e-post til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.