Barnehagene har nå mulighet til å registrere «håndhygiene» inn på PBL Mentor Kidplan. Dermed er det lett å holde oversikt over hvilke barn som nylig har fått vasket hendene. 

– Vi har valgt å kalle registreringen «håndhygiene» da dette omfatter både vask av hender og bruk av håndsprit. Det er ikke alltid man har tilgang på rennende vann når man er ute på tur, sier produkteier Lars Espolin Johnson i PBL Mentor Kidplan.

Håndvask av enkeltbarn og kohorter

Barnehageansatte har mange nye oppgaver å huske på om dagen. Hverdagen er også organisert annerledes enn hva man er vant til. PBL Mentor Kidplan har derfor utviklet en ny funksjon der du kan registrere når et barn eller en hel gruppe barn har fått vasket eller desinfisert hendene.

– Registeringen gjennomføres enkelt via barneloggen på hvert enkelt barn. Man har også mulighet til å velge flere barn samtidig ved å trykke på «velg flere». Det er en funksjon som er fin å bruke når man har ansvar for flere barn i en gruppe (kohort). Når registeringen er utført, kommer det opp et symbol av  hender som indikerer at barna har vasket hendene. Symbolet forsvinner etter 30 minutter, forklarer Johnson.

Kohort

I PBL Mentor Kidplan har man også mulighet å opprette grupper. Gruppen kan bestå av barn og/eller ansatte. Barnehagen bestemmer selv hvor mange barn som skal være i gruppen. Derfor kan barnehagene bruke gruppefunksjonen til å få god oversikt over kohortene.

«Grupper» er et filter i Barneloggen hvor du kan sortere på enkeltgrupper for å vise kun de barna som tilhører den enkelte gruppen.

Skal være til hjelp

Lansering av håndvaskregistrering er ment å skulle hjelpe barnehagene med å holde oversikt. Det er opp til hver enkelt om dette er noe man ønsker å ta i bruk.

– Slik vi kjenner våre kunder, er det noen som synes dette er helt fantastisk, mens andre tenker det blir for mange registreringer å holde på med. Det er derfor ikke ment som et press fra vår side. Vi ønsker bare bidra med det vi kan i dagens situasjon. Hvis det kan hjelpe noen, så er det verdt det for vår del, avslutter Johnson.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis